Cultural Geography

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Heb je altijd al willen begrijpen hoe kenmerken van een plaats samenhangen met de leefbaarheid van die plaats, en met het welzijn van mensen?

De master traint studenten om vakbekwaam te worden op het gebied van culturele geografie en leefbaarheid, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van plaatsen en het welzijn van mensen. Het masterprogramma gaat over de kwaliteiten van een plaats (buurt, dorp, stad, regio) die bijdragen aan de kwaliteit van leven zoals die ervaren wordt door bewoners en bezoekers. In de master leer je hoe gevoelens van 'geworteldheid' en 'erbij te horen', maar ook nieuwsgierigheid over nieuwe plaatsen, een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van plaatsen op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Dit kan de sociale samenhang, de veerkracht van de gemeenschap en de adaptieve mogelijkheden van mensen en gemeenschappen om te innoveren ondersteunen.

Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden (Campus Fryslân) gegeven. Je kunt vanaf dan ook de track Tourism Geography and Planning volgen: http://www.rug.nl/masters/tourism-geography-and-planning/. Ook alle vakken van de track worden in Leeuwarden gegeven. 

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Culturele Geografie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60656
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Cultural Geography (Master)

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Het is aan geen enkele andere Nederlandse universiteit mogelijk om een Master Culturele Geografie te volgen en een van de weinige masters die in Campus Fryslân wordt gegeven. Je verplichte vakken volg je in Leeuwarden. Studenten leren de benodigde kritische, analytische, methodologische en theoretische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan plaats-gerelateerde leefbaarheid in de samenleving.
Carrière perspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.

Open dagen en meeloopdagen

Masterweek Groningen
Van 19 t/m 23 maart 2018 organiseren de faculteiten op verschillende dagen een mastervoorlichting op locatie. Aanmelden kan vanaf eind februari 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMeer info over de vakken vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden gegeven.
periode
1234
Fieldwork Cultural Geography
5 EC
Place, Regions & Identities
5 EC
Electives
10 EC
Master's Thesis Cultural Geography
20 EC
Nature, Landscape & Heritage
5 EC
Qualitative Research Methods
5 EC
Revitalizing Neighbourhoods
5 EC
Social Impact Assessment
5 EC

tracks

track Tourism Geography and PlanningTourism geography and planning explores the interactions amongst tourists, visitors, and inhabitants in and with places.

What effects does tourism have on places visited and on the inhabitants of those places? How are tourism destinations socio-culturally and spatially constructed? How do tourists influence and experience spaces, places and cultures? How can regional identities be used in tourism planning, and which role(s) can tourism play in regional development?

These questions will be critically explored in the Masters Track Tourism Geography & Planning. This Track is part of the Masters Programme Cultural Geography which focuses on how place attachment, local qualities and regional identities influence spatial behavior and perceived quality of life of people and places. The courses are taught in Leeuwarden at RUG/Campus Fryslân. In this Track, the Faculty of Spatial Sciences collaborates with the School of Tourism Management at Stenden University of Applied Sciences.

Tourism Geography & Planning offers international, place-based, critical and research-oriented perspectives. It will equip graduates with socio-cultural, spatial and planning theories, up-to-date research methods, and relevant practices about tourism and places. 

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Het onderwijs in de Master Culturele Geografie wordt in groepen van circa 20-25 studenten gegeven. Tijdens je opleiding maak je op intensieve manier kennis met de docenten en met je collega-studenten. De docenten van zijn enthousiast en toegankelijk. Voor je Masterthesis, het afstudeeronderzoek, krijg je een eigen begeleider toegewezen. Het onderzoeksproces wordt echter ondersteund door de verschillende stappen in het onderzoeksproces stapsgewijs met de hele groep Masterstudenten te bespreken.
studeren in het buitenland
Elk studiejaar verblijven tientallen studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een buitenlandse universiteit. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in Europa, Nieuw Zeeland en de VS.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

taaltoets

 • English at VWO level
 • Comparable to IELTS International English Language Testing System (Academic version) 6.5, with minimum scores:
 • Listening 6.0
 • Reading 6.0
 • Writing 6.0
 • Speaking 6.0
 • Exemptions: Native English speakers or diploma holders from United States of America, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Ireland.

vooropleiding
Academic Bachelor degree in geography or social sciences, with some background knowledge in Geography, including at least 10 ECTS in statistics and research methods.
Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, Human Geography and Urban and Regional Planning; Environment and Infrastructure Planning; Sociology; Social Psychology; Landscape Architecture; Cultural Anthropology; International Relations; Land Use Planning.

Studenten met een relevant HBO diploma kunnen in aanmerking komen voor een pre-master programma. Neem hiervoor contact op met mastercoördinator Arie Stoffelen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Ibn Battuta
Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Debbie Lager
onderzoeker
Ouderen hebben behoefte aan thuisgevoel in de buurt

Dorina Maria Buda
onderzoeker
Research into Dark Tourism

Frank Vanclay
Please in my backyard

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Cultural Geography
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Tourism Geography and Planning
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Cultural Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden in de culturele geografie vind je op allerlei plekken.

Drie soorten werk springen eruit:

 1. het verrichten van onderzoek in de wetenschap of bij een onderzoeksbureau,
 2. het opstellen van beleid en adviezen en het behartigen van ruimtelijke belangen, en
 3. het overdragen van informatie in sectoren als monumentenzorg, toerisme, voorlichting, journalistiek of onderwijs. Je werkt dan bijvoorbeeld bij een gemeente, een provincie, bij een consultancybureau, een erfgoedorganisatie, een woningbouwvereniging of een uitgever.


Het komt ook voor dat afgestudeerden na hun master Culturele Geografie nog een tweede master volgen. De educatieve master Leraar Aardrijkskunde sluit direct aan.

Om de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt te optimaliseren, proberen we zo goed mogelijk contact te houden met onze alumni, onder meer via de LinkedIn groep Master Culturele Geografie.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company
Meer informatie over de RUG Career Services

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangoed
salaris na 1,5 jaar gemiddeld
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UvALerarenopleiding Aardrijkskunde dual educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • afdelingshoofd ruimtelijke ordening
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management)
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%)
 • beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk)
 • directeur bureau planologische dienst, onderzoek
 • hoofd milieudienstverlening
 • manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf)
 • planoloog
 • planontwikkelaar infra (wetenschappelijk)
 • regionaal planoloog
 • secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht)
 • senior verkeersplanoloog
 • wetenschappelijk onderzoeker planologie
bron: CBS

Contact

Saskia Enuma

Study advisor

E: study.advice.fss@rug.nl
T: 050 36 33906
Drs. Nienke Harteveld

Study advisor

E: study.advice.fss@rug.nl
T: 050 36 33906
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite