Cultural Geography

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe draagt cultuur bij aan de levenskwaliteit in bepaalde plaatsen? Welke rol speelt het landschap in de vorming van identiteit? Hoe kunnen toerisme en erfgoed regionale ontwikkeling stimuleren?

Deze vragen komen aan bod in de master Cultural Geography. Je leert hoe cultuur en identiteit een rol spelen in de leefbaarheid van steden en landelijke gebieden en het welzijn van mensen. Centrale thema’s in het masterprogramma zijn cultuur, identiteit, leefbaarheid, landschap, toerisme en erfgoed. Aan de hand van verschillende vakken verken je de relaties tussen deze thema’s zowel theoretisch in de praktijk. Dit doe je in Nederland en in internationale contexten, bijvoorbeeld tijdens een jaarlijks georganiseerde excursie naar een Europese stad. Als student Cultural Geography bieden we je de mogelijkheid om de track Tourism Geography and Planning te volgen. In dit vakkenpakket benader je leefbaarheids- en identiteitsvraagstukken specifiek vanuit een toeristisch perspectief.

Tijdens de master Cultural Geography ontwikkel je een kritische blik en praktische inzichten over hoe je sociale samenhang, veerkracht en adaptieve vermogens van mensen en gemeenschappen om te innoveren ondersteunt. Na je studie ben je in staat om je inzichten toe te passen in diverse beleids-, onderzoeks- en advieswerkvelden waaronder stads- en landelijke ontwikkeling, monumentenzorg, toerisme en landschapsbeheer.

De master Cultural Geography en de mastertrack Tourism Geography and Planning volg je in Leeuwarden bij RUG/Campus Fryslân.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMSc Culturele Geografie
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60656
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
Cultural Geography (Master)

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Het is aan geen enkele andere Nederlandse universiteit mogelijk om een Master Culturele Geografie te volgen en een van de weinige masters die in Campus Fryslân wordt gegeven. Je verplichte vakken volg je in Leeuwarden. Studenten leren de benodigde kritische, analytische, methodologische en theoretische vaardigheden om bij te kunnen dragen aan plaats-gerelateerde leefbaarheid in de samenleving.
Carrière perspectieven variëren van werken bij overheden, onderzoeksbureaus, bedrijven, woningcorporaties en NGO's.

Open dagen en meeloopdagen

Master's Event Spatial Sciences Groningen
The programme consists of a welcome for all visitors by prof. dr. Oscar Couwenberg, the dean of the Faculty of Spatial Sciences, an information market and presentations the master programmes of Spatial Sciences will be presented.
Mastervoorlichting FRW Groningen

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwMeer info over de vakken vind je op http://www.rug.nl/frw/education/master-info-frw/courses-master-cultural-geography. Vanaf september 2017 worden alle verplichte vakken in Leeuwarden gegeven.
periode
1234
Fieldwork Cultural Geography
5 EC
Place, Regions & Identities
5 EC
Electives
10 EC
Nature, Landscape & Heritage
5 EC
Master's Thesis Cultural Geography
20 EC
Qualitative Research Methods
5 EC
Revitalizing Neighbourhoods
5 EC
Social Impact Assessment
5 EC

tracks

track Tourism Geography and Planning

Het hieronder weergegeven programma betreft het standaardprogramma van de master Cultural Geography.

Je kunt ook kiezen voor de Tourism Geography and Planning-track. In deze track worden enkele vakken uit het standaardprogramma vervangen door specifieke toerismevakken. Meer details over het programma van de Tourism Geography and Planning-track vind je hier. https://www.rug.nl/masters/tourism-geography-and-planning/programme

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, hoorcollege, individuele opdracht, zelfstudie
studiebegeleiding
Het onderwijs in de Master Culturele Geografie wordt in groepen van circa 20-25 studenten gegeven. Tijdens je opleiding maak je op intensieve manier kennis met de docenten en met je collega-studenten. De docenten van zijn enthousiast en toegankelijk. Voor je Masterthesis, het afstudeeronderzoek, krijg je een eigen begeleider toegewezen. Het onderzoeksproces wordt echter ondersteund door de verschillende stappen in het onderzoeksproces stapsgewijs met de hele groep Masterstudenten te bespreken.
studeren in het buitenland
Elk studiejaar verblijven tientallen studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als uitwisselingsstudent bij een buitenlandse universiteit. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met universiteiten in Europa, Nieuw Zeeland en de VS.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 15 januari 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14650
niet-EU/EER studenten : € 14600
1 september 2018
aanmelding deadline : 15 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
niet-EU/EER studenten : € 14350
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 augustus 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 14650
niet-EU/EER studenten : € 14600
toelatingseisen

taaltoets

 • English on VWO level
 • Cambridge Certificate of Proficiency in English (A, B or C)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (A, B or C)
 • Minimum of 6,5 for the International English Language Testing System (Academic version) (IELTS).
 • Minimum of 90 on the internet based version of Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 580 on the written version of Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Minimum of 237 on the interactive version of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Excemptions: native speakers or students with education from the US, Canada, Australia, New-Zealand, United Kingdom or Ireland

vooropleiding
Academic Bachelor degree in geography or social sciences, with some background knowledge in Geography, including at least 10 ECTS in statistics and research methods.
Research Universities bachelor degrees in Social, Rural, Human Geography and Urban and Regional Planning; Environment and Infrastructure Planning; Sociology; Social Psychology; Landscape Architecture; Cultural Anthropology; International Relations; Land Use Planning.

Studenten met een relevant HBO diploma kunnen in aanmerking komen voor een pre-master programma. Neem hiervoor contact op met mastercoördinator Arie Stoffelen

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

23 studenten volgen deze opleiding
61% daarvan is vrouw
2 eerstejaars gestart in 2017
50% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ibn Battuta
Faculteitsvereniging van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Please in my backyard

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Rijksuniversiteit
Cultural Geography
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Rijksuniversiteit
Tourism Geography and Planning
€ 303 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel44.0
inhoud3.73.7
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.73.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Cultural Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 15 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden in de culturele geografie vind je op allerlei plekken.

Drie soorten werk springen eruit:

 1. het verrichten van onderzoek in de wetenschap of bij een onderzoeksbureau,
 2. het opstellen van beleid en adviezen en het behartigen van ruimtelijke belangen, en
 3. het overdragen van informatie in sectoren als monumentenzorg, toerisme, voorlichting, journalistiek of onderwijs. Je werkt dan bijvoorbeeld bij een gemeente, een provincie, bij een consultancybureau, een erfgoedorganisatie, een woningbouwvereniging of een uitgever.


Het komt ook voor dat afgestudeerden na hun master Culturele Geografie nog een tweede master volgen. De educatieve master Leraar Aardrijkskunde sluit direct aan.

Om de aansluiting tussen de opleiding en de arbeidsmarkt te optimaliseren, proberen we zo goed mogelijk contact te houden met onze alumni, onder meer via de LinkedIn groep Master Culturele Geografie.

Tijdens je studie kan je voor ondersteuning van je carrière voorbereiding terecht bij de Careers Company en RUG Career Services.

Meer informatie over de Careers Company
Meer informatie over de RUG Career Services

Bekijk waar onze alumni terechtkomen in deze graphic!huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO aardrijkskunde full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Aardrijkskunde part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • afdelingshoofd ruimtelijke ordening
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (management)
 • bedrijfshoofd bureau planologisch onderzoek (meewerkend <50%)
 • beleidsmedewerker infrastructuur, planologie en volkshuisvesting (wetenschappelijk)
 • directeur bureau planologische dienst, onderzoek
 • hoofd milieudienstverlening
 • manager bureau planologische dienst, onderzoek (groot bedrijf)
 • planoloog
 • planontwikkelaar infra (wetenschappelijk)
 • regionaal planoloog
 • secretaris adviescommissie ruimtelijke kwaliteit (bouw- en woningtoezicht)
 • senior verkeersplanoloog
 • wetenschappelijk onderzoeker planologie
bron: CBS

Contact

Saskia Enuma

Study advisor

E: study.advice.fss@rug.nl
T: 050 36 33906
Drs. Nienke Harteveld

Study advisor

E: study.advice.fss@rug.nl
T: 050 36 33906
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite