Arbeidsrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het nieuwe ontslagrecht, (te?) goedkope Oost-Europese chauffeurs, werknemers die staken en de opkomst van de zzp'er. Als arbeidsrechtsspecialist krijg je hiermee te maken.

De beroepsbevolking bestaat uit acht miljoen personen, waarvan de meesten werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Miljoenen Nederlanders hebben dus dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Als zij hun baan verliezen, zijn zij aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ook wordt er steeds vaker 'over de grens' gewerkt. Het arbeidsrecht wordt dan ook steeds internationaler.

In deze master verdiep je je in al deze (en nog veel meer) aspecten van het arbeidsrecht. Je wordt opgeleid tot arbeidsrechtspecialist en volgt vakken als Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Ondernemingsrecht. Je komt op verschillende manieren in aanraking met de praktijk. Bijvoorbeeld door het Seminaar Onderneming en Arbeid waarbij je onderzoek doet, opdrachten uitvoert en presentaties houdt. Maar ook tijdens de Masterclass Procederen in arbeidszaken, georganiseerd in samenwerking met advocatenkantoren en de rechterlijke macht.

Arbeidsrecht is een veel gevraagd specialisme waarmee je terecht kunt in bijvoorbeeld de advocatuur, het bedrijfsleven, bij vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid.

open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaLLM Nederlands Recht
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

In de specialisatie Arbeidsrecht is naast het arbeidsrecht veel aandacht voor het ondernemingsrecht. Met slechts drie extra vakken kun je beide specialisaties op je bul 'bijschrijven'. Een mooie cross-over van arbeidsrecht en ondernemingsrecht biedt het Seminaar Onderneming en Arbeid. Een uitstekende combinatie voor de praktijk! Uniek is de masterclass 'Procederen in arbeidszaken' waarin je kennismaakt met de arbeidsrechtelijke procespraktijk.
Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten. Ook stel je aan de hand van een concreet dossier processtukken op, neem je een getuigenverhoor af, etc. In veel vakken worden colleges door gastdocenten uit de praktijk gedoceerd. Ook daaruit blijkt de relatie met de praktijk. Kenmerkend voor deze master is ten slotte de aandacht voor de Europese en internationale dimensies van het arbeidsrecht.

Open dagen en meeloopdagen

Masterdag Groningen
Op 29 maart organiseren de faculteiten hun mastervoorlichting op locatie. Ontmoet de docenten en studenten van de Groningse masteropleidingen. En proef de sfeer in de facultaire gebouwen, collegezalen en laboratoria en natuurlijk in de stad Groningen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masterspecialisatie trapt af met de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht (AOR) en Ondernemingsrecht 1. In het vak AOR staan de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht centraal (bv kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, zieke werknemer, wijziging van arbeidsvoorwaarden, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, ontslag en overgang van onderneming). Vrijwel wekelijks wordt geoefend met het oplossen van een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk.
In blok 2 staan het Europese arbeidsrecht (EAR) en het socialezekerheidsrecht in de spotlights. Bij EAR gaat het, naast onderwerpen als sociale grondrechten en flexibele arbeid, om grensoverschrijdende arbeid en de doorwerking van het Europese arbeidsrecht in het nationale rechtssysteem. Je bent vrij in je keuze voor een Seminaar Nederlands Recht. Het Seminaar Onderneming en Arbeid (loopt in blok 1) is bij uitstek geschikt voor juristen die in de gecombineerde arbeids- en ondernemingspraktijk werkzaam willen zijn (en waarschijnlijk dus voor jou!). Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn medezeggenschap en rechtspositie van werknemers bij een reorganisatie of bij een doorstart na faillissement van de werkgever. In blok 3 volg je het vak Collectief arbeidsrecht waarin je wordt ingewijd in de wondere wereld van het cao- en stakingsrecht. Daarnaast kun je ofwel het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken ofwel het vak International Labour Law kiezen. Tijdens de Masterclass doe je op locatie (in de regio en de Randstad) in de togapraktijk praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie.

Binnen de eenjarige masterspecialisatie arbeidsrecht is aandacht voor de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse individuele arbeidsrecht, collectieve arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, én voor het Europese arbeidsrecht. In de verschillende vakken worden er waar mogelijk dwarsverbanden tussen deze verschillende onderdelen van het arbeidsrecht gelegd.
periode
1234
Arbeidsovereenkomstenrecht
6 EC
Ondernemingsrecht 1
6 EC
Seminaar Nederlands recht
6 EC
Europees arbeidsrecht
6 EC
Sociale zekerheidsrecht
6 EC
Collectief arbeidsrecht
6 EC
Scriptie afstuderen
18 EC
Masterclass Procederen in Arbeidszaken óf International Labour Law
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, seminar, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
Het doel van de masterspecialisatie arbeidsrecht is om jou op te leiden tot deskundige op het gebied van het arbeidsrecht met ruime theoretische én praktische bagage. Je hebt diepgaande en gespecialiseerde kennis van het Nederlandse arbeidsrecht en je beheerst de belangrijkste onderdelen van het Europese arbeidsrecht. Daarnaast heb je ook al de nodige praktijkvaardigheden opgedaan, via met name de Masterclass Procederen in Arbeidszaken.
Met de kennis en vaardigheden die jij na het volgen van deze opleiding in huis hebt, ben je klaar voor een baan in de praktijk (advocatuur, rechterlijke macht, werknemers- en werkgeversorganisaties), in het bedrijfsleven, de overheid of de wetenschap.

studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
honours-/excellence program Honours programma voor masterstudentenToelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11700

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

458 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
28510 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Docent Gerdien Oldenhuis: College-onderwerpen keren regelmatig terug in de actualiteit

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer, waarbij die laatste van oudsher wordt gezien als de zwakkere partij die meer bescherming nodig heeft. Het is een rechtsgebied waar veel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben en waarin altijd ontwikkelingen zijn.

In Groningen is de specialisatie arbeidsrecht zowel breed als verdiepend. Zo komen het Europese en internationale arbeidsrecht aan bod en wordt er onderwezen in het ondernemingsrecht en sociaalzekerheidsrecht. De specialisatie heeft een dynamisch en interactief karakter...
Regelmatig worden colleges verzorgd door gastdocenten uit de arbeidsrechtelijke praktijk.
Het arbeidsrecht is overal om je heen en daarom al snel praktisch toepasbaar. Het is een verdiepende academische studie waarin je je bezig houdt met fundamentele rechtsvragen. Met een master arbeidsrecht op zak kun je terecht in veel verschillende functies.
Het leuke aan mijn functie vind ik de interactie met de studenten. Onderwerpen uit de colleges keren met regelmaat terug in de actualiteit, dit maakt het levendig.
Gerdien Oldenhuis is docent arbeidsrecht en onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.


lees verder ...
Saskia Peters
Grote belangstelling voor nieuwe masterspecialisatie

Uit het jaaroverzicht 2016 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, een terugblik op het eerste jaar Arbeidsrecht:'Met een groep van zo'n 35 enthousiaste studenten is het collegejaar 2015/2016 volledig naar wens verlopen. Studenten zijn zeer te spreken over de master en over het arbeidsrecht als vakgebied. Een aantal studenten heeft stage gelopen bij onze gastdocenten uit de praktijk en een aantal mocht vervolgens hun scriptie schrijven op het betreffende advocatenkantoor in Amsterdam'.

‘Met name de advocatuur heeft interesse getoond in de masterspecialisatie...
Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze eerste lichting alumni goed aan het werk is gekomen. Zij werken nu in de advocatuur als advocaat-stagiair of zijn aan de slag gegaan als jurist bij het Juridisch loket, een re-integratiebedrijf, vakbond en bij een groot internationaal bedrijf.
‘Het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid heeft diverse problemen met zich mee gebracht. De roep om een échte hervorming van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht klinkt steeds luider. Die hervorming is mijns inziens de grootste uitdaging voor het arbeidsrecht de komende jaren. Daar bereiden wij onze studenten op voor.‘


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 Rijksuniversiteit
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/17 Rijksuniversiteit
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/17 Rijksuniversiteit
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/17 Rijksuniversiteit
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/17 Rijksuniversiteit
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/17 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/17 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/17 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/17 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/17 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/17 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/17 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/17 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/17 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
15/17 Utrecht
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/17 Utrecht
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/17 Utrecht
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.1
inhoud3.93.8
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.4
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.12.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Arbeidsrecht is een van de meest gevraagde specialismen. Als afgestudeerde kun je terecht in de advocatuur en bij andere rechtshulpverleners, het bedrijfsleven (veel grotere ondernemingen hebben eigen arbeidsrechtjuristen in dienst), vakbonden en werkgeversorganisaties, bij de overheid (ministerie, UWV), de rechterlijke macht en de wetenschap.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het mooie van arbeidsrecht is dat er ook veel werk is als het economisch tegenzit. Juist dan moet er worden gereorganiseerd, moeten collectieve ontslagen worden begeleid, sociale plannen opgesteld, en willen werkgevers hun arbeidsvoorwaardenpakket versoberen. Vandaar dat in de advocatuur al jaren veel werk is voor arbeidsrechtjuristen.

Meer informatiehuidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • advocaat
  • arbeidsrechtjurist
  • bedrijfsjurist
  • juridisch adviseur
  • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Saskia Peters

Hoogleraar arbeidsrecht

Studieadviseurs Faculteit Rechtsgeleerdheid
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite