Wijsbegeerte

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hou je van kritisch redeneren? Sta je open voor verschillende manieren van denken? Wil je bezig zijn met maatschappelijke en wetenschappelijke vragen? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Als filosofiestudent stel je vragen waar anderen genoegen nemen met antwoorden. Zo draag je bij aan de verheldering en oplossing van problemen in de wetenschap en de samenleving.

Je deinst er niet voor terug om over abstracte vragen na te denken. Je bent kritisch en houdt niet van zweverigheid. Je wilt een gestructureerd overzicht van de filosofie, maar wilt niet alles voorgekauwd krijgen. Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke en wetenschappelijke vragen. Je bent gefascineerd door de verschillende denkwijzen die mensen er in de loop van de tijd op na hielden.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Wijsbegeerte
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Tim Reysoo (3e jaars filosofie student)

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2016
Sinds het ontstaan van de Keuzegids Universiteiten en de "Beste Studies"-ranglijst van Elsevier wordt Wijsbegeerte in Groningen consequent als één van de beste in het land beoordeeld, regelmatig als dé beste. In 13 jaar tijd stonden we 11x op nummer 1 in de Elsevier-ranglijst, die gebaseerd is op de resultaten van een enquête onder studenten en hoogleraren. De twee overige keren stonden we op nummer 2. Een recente beoordeling gaf het onderzoek aan de faculteit het predicaat 'Excellent'.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen? Welke masteropleidingen kun je gaan volgen na de bachelor van je keuze? En op wat voor soort banen bereidt de opleiding voor?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar krijg je een overzicht van de geschiedenis van de filosofie en maak je kennis met verschillende wijsgerige disciplines: ethiek, kennistheorie en wetenschapsfilosofie, sociale en politieke filosofie, logica en argumentatietheorie.
periode
1234
Geschiedenis van de Filosofie: Oudheid t/m 20e eeuw
30 EC
Ethiek
7.5 EC
Logica en argumentatietheorie
7.5 EC
Sociale en Politieke Filosofie
7.5 EC
Ken- en wetenschapsleer
7.5 EC
2e jaar In het tweede verdiep je je kennis van de wijsbegeerte. De vakken die je volgt zijn dan minder inleidend van aard. Je volgt bijvoorbeeld nu niet een algemeen overzichtscollege over de filosofie van de Griekse oudheid en middeleeuwen, maar alleen een college over Aristotelisme. Bij argumentatiefilosofie analyseer je argumentatieschema's en paradoxen. En bij Sociale en politieke filosofie 2 staat het begrijpen van hedendaagse politieke theorie centraal.
periode
1234
Ethiek: Actuele vragen
7.5 EC
Geschiedenis van de filosofie: kunstfilosofie
7.5 EC
Geschiedenis van de Filosofie: Aristotelisme
7.5 EC
Philosophy of Mind: Lichaam, brein, geest
7.5 EC
Complexe argumentaties
7.5 EC
Ethiek: Morele Psychologie
7.5 EC
Ken- en wetenschapsleer 2
7.5 EC
Sociale en politieke filosofie 2
7.5 EC
3e jaar Het derde jaar staat in het teken van keuzes: je mag een minor kiezen (30 ECTS) waarbij je je verdiept in een ander vakgebied. De RUG biedt een aantal minoren aan, maar je mag ook zelf een minorpakket samenstellen. Daarnaast kan je vier vakken filosofie kiezen binnen de richtingen Theoretische Filosofie, Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, of Geschiedenis van de filosofie. Je sluit de bachelor af met een scriptie over een door jezelf geformuleerde onderzoeksvraag.
periode
1234
Minor
30 EC
Keuzevakken keuzevak
20 EC
Bachelorscriptie
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, practicum, seminar, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
De propedeusevakken worden doorgaans gegeven in de vorm van hoorcolleges van de docent, gevolgd door een werkcollege of practicum. De werkcolleges bieden ruimte aan inhoudelijke verdieping, vragen, discussie en oefening met de stof. Ze worden begeleid door docenten of student-assistenten. Bij ieder propedeusevak hoort daarnaast een reeks van vier practica, waarbij onder begeleiding van een vaste practicumdocent gericht gewerkt wordt aan het ontwikkelen van filosofische vaardigheden.
doelstelling
De opleiding Wijsbegeerte heeft als doel studenten zelfstandig en kritisch te leren nadenken over de fundamentele vraagstellingen van de Filosofie alsmede over de relaties tussen filosofische vraagstellingen en problemen in de verschillende wetenschappen en maatschappij.
studiebegeleiding
Als je vragen hebt of advies wilt over je studie en aanverwante zaken, of als je problemen hebt die het studeren in de weg staan, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je met hem bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Verder worden bachelorstudenten begeleid door een tutor, die met elke student vast contact onderhoudt over zijn of haar studieverloop. Eerstejaars krijgen daarnaast in groepjes van ongeveer zes personen een ouderejaars als studentmentor.
studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland kan een zeer waardevolle ervaring zijn: je leert een andere cultuur kennen, je verbetert je talenkennis en je leert meer zelfstandig te zijn. Het is mogelijk om als bachelorstudent wijsbegeerte naar het buitenland te gaan. Het derde jaar van de opleiding is daarvoor geschikt. Het is raadzaam om hierover tijdig afspraken te maken met de opleiding in verband met de aanmeldingsdeadlines voor uitwisselingsprogramma's en de organisatie van het buitenlandverblijf.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program Honours College

Ben jij een talentvolle student en zoek je graag een extra uitdaging? Dan kun je in aanmerking komen voor een plaats in het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Honours College is een extra programma van 45 ECTS dat je naast de bacheloropleiding volgt en waarvoor je geen extra collegegeld hoeft te betalen. Het programma duurt twee en een half jaar, waarin verdieping en verbreding centraal staan.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 1478
instellingstarief : € 1478
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
Let op: Bij het ter perse gaan van onze papieren flyers heerste er onduidelijkheid over de ingangsdatum van het landelijk gelijk trekken van de naamgeving van bacheloropleidingen Wijsbegeerte en Filosofie. De ingangsdatum van de overgang naar 'Filosofie' bleek later dan verwacht. Daarom staat er op onze flyers 'Bacheloropleiding Filosofie' in plaats van 'Bacheloropleiding Wijsbegeerte'. Wil je bij ons in Groningen komen studeren, meld je dan aan voor Wijsbegeerte. Excuses voor de verwarring!
toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Taangevuld met
hbo-pEen hbo-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 niet meer automatisch toegang tot opleidingen aan de RUG. De opleiding Wijsbegeerte stelt echter geen aanvullende eisen aan studenten die met een hbo-propedeuse willen instromen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.
toelatingseisen

matching
Zie voor meer informatie over de matching: http://www.rug.nl/filosofie/education/prospective/studiekeuze-check

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

STUFF
STUFF is de studievereniging van de Faculteit Wijsbegeerte. STUFF organiseert filosofische activiteiten, zoals lezingen en debatten en ook reizen naar buitenlandse universiteiten, maar ook veel gezellige bijeenkomsten zoals een maandelijkse borrel in het stamcafé, (thema-)feesten, wedstrijden, enz
Contact via: fil-stuff@rug.nl

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Oscar Stolk
Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde.

'Omdat ik altijd al erg geïnteresseerd was om alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en om meer uitdaging te zoeken, ben ik wijsbegeerte gaan doen naast mijn studie sterrenkunde. Een van de leukste vakken vind ik logica, een vak dat je kunt zien als een grensvlak tussen filosofie en wiskunde. Wijsbegeerte geeft mij inzichten waar ik in de toekomst veel baat bij zal hebben.'

De faculteit is kleinschalig en gezellig, je maakt daardoor snel vrienden. Ik ben actief bij STUFF, de studievereniging van Wijsbegeerte...


lees verder ...
Ariska Bonnema
Ik dacht echt: “Ooh, dit komt nooit goed”

Ik vind eigenlijk alle vakken leuk, en vond het dus moeilijk te kiezen. Maar ik merkte dat ik bij andere studies de onderwerpen toch te beperkt vond. Je leert bij filosofie veel verschillende zienswijzen kennen, meerdere mogelijke waarheden, het is een studie met diepgang.

Met mijn filosofische profielwerkstuk heb ik de KNAW-onderwijsprijs gewonnen. Ik heb een keer zelf les gegeven op mijn oude school in 6 VWO – zij vonden het een moeilijke tekst, terwijl ik echt dacht dat ik een makkelijke had uitgekozen...
Logica is ook een hele grote uitdaging. Ik dacht echt: “Ooh, dit komt nooit goed”, maar het is dus toch gelukt, dat geeft wel voldoening!
Wat ik heel leuk vind is dat je hier in de kantine gewoon met studenten, docenten en andere medewerkers door elkaar zit en iedereen met elkaar praat over van alles.
 
Ariska Bonnema (18), eerstejaars wijsbegeerte


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Rijksuniversiteit
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
18 eerstejaars
11% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
2/8 Erasmus
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 342 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
12 eerstejaars
41% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
26 eerstejaars
42% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
26 eerstejaars
42% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
5/8 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
22 eerstejaars
27% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
6/8 Utrecht
Wijsbegeerte
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
18 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/8 UvA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
46 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
3.8/5 studenttevredenheid
7 eerstejaars
42% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.8
inhoud4.14.0
docenten4.44.1
studiefaciliteiten3.93.8
studielast4.23.9
studiebegeleiding3.83.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.4 4.2
aantal eerstejaars 44 57
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 85% 68%
diploma binnen 4 jaar 41% 54%
werk op niveau in 1,5 jaar 48%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerde filosoof liggen er tal van mogelijkheden open. Je blijkt je kans op een baan te vergroten als je in denken en doen flexibel bent en een aantal belangrijke vaardigheden beheerst. Je moet hoofdzaken en bijzaken kunnen onderscheiden, je moet problemen scherp en helder kunnen analyseren, je moet een kritische houding hebben, je moet goed kunnen communiceren, je moet je bewust zijn van de morele gevolgen van je handelingen en je moet creatief zijn.

En dat zijn nu net de vaardigheden die filosofen beheersen!

Filosofen vinden onder andere werk in het onderwijs. Ook gaan ze regelmatig aan de slag in de politiek of als journalist, redactioneel medewerker of beleidsmedewerker bij bedrijven of de overheid. Daarnaast is het mogelijk om onderzoeker aan een universiteit te worden.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
UvAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied part-time+ aanv. eisen
RijksuniversiteitGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UtrechtPhilosophy research+ aanv. eisen
UvAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenEthics and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory and Philosophy of the Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Anthropology and Philosophy of Culture+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
Tilburg UniversityResearch Master in Philosophy researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeertegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitWijsbegeerte research+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitWijsbegeerte (research master) researchgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
bron: UWV

Contact

Faculty Organization

General

T: 050-3636161
Harrie ten Have MA

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite