Midden-Oostenstudies

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Islamitische Staat, vluchtelingen, Israël en de Palestijnen: het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws. Volg je dat met meer dan gemiddelde interesse en wil je meer achtergronden leren kennen?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBA
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56098
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Kies dan voor Midden-Oostenstudies in Groningen.

Lees hier meer over de afdeling Midden-Oosten Studies.

Midden-Oostenstudies in Groningen legt nadruk op actuele ontwikkelingen. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je kiest Modern Arabisch of Modern Hebreeuws. Ook verblijf je een half jaar in het Midden-Oosten: in Egypte (Caïro), Marokko (Rabat) of Israël (Beer-Sheba). De actuele thema's die je bij Midden-Oostenstudies bestudeert, bieden jou alle kans om met de regio en haar achtergronden vertrouwd te raken.

Geïnteresseerd? Bezoek onze Open Dag!

Na de Bachelor Midden-Oostenstudies kun je verdergaan met de Master Midden-Oostenstudies. De vakspecifieke kennis en ervaring in de driejarige Bachelor geven je toegang tot diverse mooie functies en posities. Je wordt opgeleid tot een veelzijdige Midden-Oostenexpert, waaraan in deze tijd veel behoefte is. Je voorziet dus in een grote vraag naar kennis van de regio.

Onze studenten zijn werkzaam in onder andere politiek, diplomatie, media, samenleving, bedrijfsleven en wetenschap.


Waarom aan de RUG?

 • De opleiding Midden-Oostenstudies is breed van opzet en richt zich op bestudering van de hele regio: Noord-Afrika, Midden-Oosten, Iran en Turkije
 • Taalvaardigheid Modern Standaard Arabisch of Modern Israëlisch Hebreeuws
 • Uitstekende contacten met een groot aantal buitenlandse universiteiten, zodat je alle gelegenheid krijgt om in het buitenland stage te lopen of het Midden-Oosten te bestuderen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar In het eerste jaar bestudeer je de geschiedenis en hedendaagse politieke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Je maakt kennis met de Islam en de voorlopers ervan in alle aspecten en leert de culturen van het Midden-Oosten kennen aan de hand van belangrijke steden zoals Jeruzalem en Istanboel. Een belangrijk onderdeel is taalstudie: Arabisch of Hebreeuws.
periode
1234
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 1
10 EC
Jodendom
5 EC
Geschiedenis van het moderne Midden-Oosten
5 EC
Van Arabische Lente tot Islamitische Staat aangeraden vak
10 EC
Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 1
5 EC
Islam
5 EC
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 2
10 EC
Landen en samenlevingen van het Midden-Oosten
5 EC
Steden in het Midden-Oosten 1
5 EC
Academische vaardigheden Midden-Oostenstudies 2
5 EC
Steden in het Midden-Oosten 2
5 EC
2e jaar Je bestudeert de Islam en andere Midden-Oosten religies in relatie tot identiteit en mentaliteit in het Midden-Oosten. Je bekijkt en analyseert representatieve films uit en over het Midden-Oosten om inzicht te krijgen in de culturen van de regio. Je vervolgt je taalstudie en verblijft in het tweede semester in het Midden-Oosten: in Egypte, Marokko of Israël.
periode
1234
Taalvaardigheid Arabisch of Hebreeuws 3
10 EC
Modern Jodendom en Islam
5 EC
Cultuur van Midden-Oosten in de film
10 EC
Islam en Moderniteit
5 EC
Buitenlandprogramma
30 EC
3e jaar In het eerste semester volg je een Minor. In het tweede semester maak je uitgebreid kennis met de achtergronden van geweld in het Midden-Oosten, met grote aandacht voor de actualiteit. Je volgt colleges over literatuur en identiteit in de regio en ter afsluiting van de Bachelor schrijf je een scriptie.
periode
1234
Facultaire minor
30 EC
Literatuur en identiteit in het Midden-Oosten
10 EC
Geweld en Conflictbeheersing in het Hedendaagse Midden-Oosten afstuderen
10 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, project, stage, werkcollege, zelf-evaluatie, zelfstudie
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid met behulp van een docentmentor en studentmentoren.
Tijdens de mentorbijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je hele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Studenten wordt aangeraden een buitenlandprogramma te volgen. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.
exchange programs
 • Universiteit van Bengurion Uitwisselingsprogramma - Israël
 • Nederlands-Vlaams Instituut, Caïro Uitwisselingsprogramma - Egypte
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8450

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 8600


toelaatbare profielen
VWO C&Mtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO N&Ttoelaatbaar
hbo-pExtra taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Talencentrum Engels test (LCET) niveau C1 (B2 voor niet meer dan 2 onderdelen).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

81 studenten volgen deze opleiding
56% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Siduri
Siduri is de studentenvereniging van de opleiding Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging is er voor alle studenten met belangstelling voor het Midden-Oosten ongeacht de studierichting, de politieke overtuiging en de ideologieën die hierbij een rol kunnen spelen.
Voor de eerstejaars studenten Midden-Oostenstudies die lid worden bij onze vereniging organiseren we een introductiekamp. Deze vindt plaats op 6-8 september. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de volgende link: https://siduri.nl/introductiekamp-2/"

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Studentambassadeur Bertien Martens
De studie focust zich op het gebied van Marokko tot en met Afghanistan waarbij je de achtergrond van het hedendaagse Midden-Oosten leert begrijpen

Over BertienMijn naam is Bertien Martens, 21 jaar oud en ik studeer Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoewel ik bijna alle vakken van de opleiding heb afgerond, loop ik komend jaar uit naar het vierde jaar van de opleiding door mijn keuze om wat extra vakken naast het reguliere programma te volgen. Zelf kom ik van het platteland in Drenthe, maar inmiddels woon ik alweer bijna 3 jaar op kamers in Groningen...
Er gebeurt ongelooflijk veel en het is bijna dagelijks in het nieuws. Vanuit de hele wereld is er ontzettend veel aandacht voor deze regio vanwege economische belangen (olie), politieke belangen (Iran, Israël, Saoedi-Arabië, terrorisme, maar ook zeker de internationale politiek van de VS en Rusland) en maatschappelijke belangen (religie, vluchtelingen en verschillende bevolkingsgroepen). De regio heeft een enorm lange geschiedenis en om beter te kunnen begrijpen wat zich hier allemaal afspeelt besloot ik deze studie te doen. De studie focust zich op het gebied van Marokko tot en met Afghanistan waarbij je de achtergrond van het hedendaagse Midden-Oosten leert begrijpen. In het eerste jaar bestaat dit vooral uit het creëren van een brede basis door je te verdiepen in de geschiedenis en de verschillende religies. Vanaf dan ga je je verdiepen in bepaalde landen en bepaalde gebeurtenissen zoals de Arabische Lente of het Arabisch-Israëlisch conflict. Daarnaast vond ik het erg belangrijk dat ik een taal kon leren tijdens mijn studie. Bij Midden-Oostenstudies krijg je die kans door óf voor Arabisch óf voor Hebreeuws te kiezen en in het tweede jaar naar het buitenland te gaan. Dit laatste is een absoluut hoogtepunt van de studie waarbij je niet alleen je taal verbetert, maar ook enorm veel leert over het land waar je leeft. Door de bachelor Midden-Oostenstudies te volgen, krijg je een goed beeld van wat er zich precies afspeelt in de regio en waarom.Lees meer over Bertien Martens en waarom zij gekozen heeft Midden-oostenstudies in Groningen te studeren!Vragen? Stuur Bertien een e-mail!


lees verder ...
Pieke Assmann
Precies wat ik hoopte dat het zou zijn

De opleiding Midden-Oostenstudies is precies wat ik hoopte dat het zou zijn. In het programma staan vier kernthema's centraal: geschiedenis, politiek, cultuur en religie. Je leert actuele vraagstukken en onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waarbij je steeds dieper ingaat op de stof. Diverse onderwerpen uit het nieuws komen terug in de colleges en worden gebruikt als voorbeelden om de stof uit te leggen.

...
Het is ongelooflijk dat je na een paar weken al een klein gesprekje in het Arabisch of Hebreeuws kunt voeren.


lees verder ...
Jacobijn van den Berg
De studie wordt levend in de praktijk

Wat ik leuk aan Midden Oostenstudies vind is dat het ook een hele praktische studie is. Je leert natuurlijk op colleges hoe bepaalde religies of culturen in elkaar zitten, en in de huidige samenleving zie je dit meteen terug. Daarnaast kun je Arabisch of Hebreeuws studeren en zet je dit een half jaar voort in de regio. Dit betekent niet alleen dat je makkelijker kan communiceren met bijvoorbeeld vluchtelingen in Nederland, maar ook dat je sneller de stap neemt om door landen in het Midden-Oosten te reizen...
De opleiding is vrij klein en de meerderheid van de studenten zit bij de studievereniging, die bijvoorbeeld borrels, lezingen en reizen naar de regio organiseert.


lees verder ...
studenten
Leren hoe het Midden-Oosten echt in elkaar zit

Ik heb voor Midden-Oostenstudies gekozen, omdat deze studie past bij mijn brede interesses: je leert over cultuur, geschiedenis, politiek, religie en taal. Binnen het programma krijg je veel mogelijkheden om zelf te ontdekken wat je het leukst vindt. De culturele kant spreekt mij het meeste aan, en daarom was het buitenlandprogramma een absoluut hoogtepunt van de studie. Tijdens dit semester heb ik de cultuur van Israël van binnenuit leren kennen.

Wat deze studie uitdagend maakt is de diepgang: je leert echt beter begrijpen hoe het Midden-Oosten in elkaar zit...
Het blijkt dat deze programma's veel symbolen van de zionistische ideologie bevatten, hoewel je dat op het eerste gezicht misschien niet zou zeggen. Ik vind de wisselwerking tussen ideologie en cultuur erg interessant, en binnen Midden-Oostenstudies heb ik de kans gekregen me hier meer in te verdiepen.


lees verder ...
Marije Coster
Focus op moderne Midden-Oosten

Ik zit in het derde jaar van mijn promotietraject aan de RUG. Deze week heb ik een presentatie voor een internationale conferentie in Groningen voorbereid. Ik onderzoek de begintijd van de islam. Zonder kennis van Arabisch en de islam zou dat niet mogelijk zijn.

Tijdens mijn studie was ik ook actief in twee christelijke studentenverenigingen. Ik heb er leren samenwerken, leidinggeven, een visie ontwikkelen en praktische zaken te regelen. Dat is, denk ik, van belang geweest tijdens mijn sollicitatieperiode...
Want inmiddels vind ik de klassieke fase van de islam interessanter dan het moderne Midden-Oosten, waar de focus van de studie nu nog meer op ligt dan in mijn studietijd.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 RUG
Midden-Oostenstudies
€ 303 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Universiteit Leiden
Midden-Oostenstudies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
19 eerstejaars
57% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.8
docenten4.03.9
studiefaciliteiten3.93.7
studielast3.83.7
studiebegeleiding3.63.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Midden-Oostenstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 30 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Onze studenten zijn werkzaam in:
 • politiek (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Defensie)
 • diplomatie (ambassades in Nederland en het Midden-Oosten)
 • media (TV, radio, kranten)
 • samenleving (vluchtelingenwerk, integratie, radicalisme, NGO's in de regio)
 • bedrijfsleven (SHELL, AKZO-NOBEL)
 • wetenschap (onderzoek, promotie)

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt zowel in het Midden-Oosten als ergens anders een baan vinden in de verslaggeving voor kranten, radio of tv, journalistieke bijdragen leveren aan de media, of een functie verwerven op ambassades, consulaten, wetenschappelijke instituten, musea en/of bibliotheken. Werk in vertalen en tolken bij vluchtelingenorganisaties, ministeries en universiteiten. Bovendien hebben veel bedrijven zakelijke belangen in het Midden-Oosten. Met passende bijvakken kun je ook in het bedrijfsleven aan de slag.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGGeschiedenis Vandaag+ 30 EC pre-master
Amsterdam UVALerarenopleiding Arabisch educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Hebreeuws part-time educational+ aanv. eisen
RUGMidden-Oostenstudiesgeen aanvullende eisen
RUGReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RUGReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RUGReligion, Conflict and Globalization+ motivatiebrief
RUGTaalwetenschappen research+ aanv. eisen
RUGTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Ask Your Question Here

please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.

Sjors van Ooij

Studieadviseur Midden-Oostenstudies

Studentambassadeur Bertien Martens

Studentambassadeur

Bureau Studentzaken

Je kunt via Bureau Studentzaken een afspraak maken met de studieadviseur.

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite