Griekse en Latijnse taal en cultuur

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Houd je van klassieke talen? Wil je weten hoe mensen in de klassieke oudheid leefden en hoe dit onze cultuur heeft beïnvloed? Groningen laat de oudheid spreken!

Voor nieuws en informatie over de afdeling Grieks en Latijn, zie onze afdelingswebsite.

In deze bacheloropleiding verdiep je je in het Grieks én het Latijn. Daarnaast bestudeer je de cultuur van de oudheid en het belang hiervan voor onze moderne cultuur.

De opleiding in Groningen onderscheidt zich door het Grieks en Latijn aan te bieden in combinatie met de vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte. Je bestudeert de context waarin antieke teksten zijn ontstaan. Daarnaast kijk je hoe de klassieke oudheid doorwerkt in latere perioden, zoals de middeleeuwen en de renaissance.

In het eerste jaar bestudeer je onderwerpen als grammatica, epos, proza, literatuurgeschiedenis en krijg je een inleiding in de drie cultuurvakken. In het tweede jaar ga je door met drama, poëzie, taal- en literatuurwetenschap en begin je aan onderzoekscolleges. In het derde jaar volg je een minor, ga je op excursie en schrijf je een scriptie.

Je kunt deze studie zowel in voltijd als deeltijd doen.


Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaBA Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56003
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Studente Marije van der Steege

Waarom aan de Rijksuniversiteit?

 • De Groningse opleiding GLTC onderscheidt zich door het onderwijs in het Grieks en Latijn aan te bieden op een geïntegreerde wijze met de cultuurhistorische vakken Oude Geschiedenis, Archeologie en Antieke Wijsbegeerte.
 • Relatief kleinschalige opleiding, dus veel onderling contact tussen studenten en docenten.
 • Vrijheid voor een deel eigen invulling van de studie.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Groningen
Welke studie sluit het best aan bij jouw interesses en toekomstplannen? In welke stad zie je jezelf wel minstens vier jaar wonen? Welke masteropleidingen kun je gaan volgen na de bachelor van je keuze? En op wat voor soort banen bereidt de opleiding voor?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
 • Wie geen eindexamen heeft gedaan in Grieks of Latijn volgt in plaats van Taalvaardigheid I en Retorisch proza de Schakelmodule Grieks of Latijn.

Voor uitgebreide vakomschrijvingen zie: https://www.rug.nl/let/vakken-gltc
1e jaar Het eerste jaar van je bachelor ontwikkel je je taalvaardigheid zo goed dat je Grieks en Latijnse teksten zelfstandig en redelijk vlot kunt lezen en vertalen. Je begint ook al met het lezen van grote auteurs als Homerus, Vergilius, Plato en Cicero. Ook krijg je een goede basiskennis van de oude geschiedenis, archeologie en filosofie van de oudheid. Daarnaast wordt systematisch aandacht besteed aan academische vaardigheden.
periode
1234
Griekse en Latijnse Literatuurgeschiedenis I
5 EC
* Schakelmodule Grieks of Latijn keuzevak
10 EC
Cultuurhistorie van de Oudheid
10 EC
Griekse taalvaardigheid I*
5 EC
Latijnse taalvaardigheid I*
5 EC
Retorisch proza*
5 EC
Academische vaardigheden voor classici
5 EC
Griekse taalvaardigheid II
5 EC
Latijnse taalvaardigheid II
5 EC
Grieks en Latijns epos
10 EC
Griekse en Latijnse literatuurgeschiedenis II
5 EC
2e jaar In het tweede en derde jaar heb je voldoende taalvaardigheid opgedaan om dieper op de inhoud van de teksten in te gaan. In het tweede jaar lees je geschiedschrijvers, zoals Herodotus en Tacitus. Dat doe je in combinatie met het bestuderen van inscripties en papyri, die een andere bron vormen om geschiedenis te leren kennen. Verder begin je met onderzoekscolleges en is er tijd ingeruimd voor zelfstandige lectuur.
periode
1234
Zelfstandige lectuur
5 EC
Grieks en Latijns drama
10 EC
Vrije ruimte
10 EC
Griekse en Latijnse taalkunde
5 EC
Onderzoekscollege Oude Geschiedenis
5 EC
Historiografische & documentaire teksten
10 EC
Griekse en Latijnse poëzie-analyse
5 EC
Onderzoekscollege Antieke Wijsbegeerte
5 EC
Onderzoekscollege Archeologie
5 EC
3e jaar In het derde jaar is het eerste semester gereserveerd voor de minor. In het tweede semester volg je onderzoekscolleges, ga je op excursie naar de Griekse of Romeinse wereld, besteed je weer tijd aan zelfstandige lectuur en schrijf je je bachelorscriptie.
periode
1234
Minor
30 EC
Onderzoekscollege Latijn
5 EC
Onderzoekscollege Grieks
5 EC
Zelfstandige lectuur
5 EC
Integratiecollege en excursie
5 EC
Bachelorscriptie afstuderen
10 EC

minors

minor MinorenHet vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, educatieve minor, buitenlandminor, universitaire minor of pre-masterminor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet60% zelfstudie
30% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project
studiebegeleiding
De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.
Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. De studieadviseur kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

studeren in het buitenland
Neem voor meer informatie over studeren in het buitenland contact op met de contactpersoon uitwisselingen van GLTC: studieadviseur drs. R.P. van der Borg (studieadviseur.gltc@rug.nl).
exchange programs
 • Uitwisselingsprogramma - Duitsland
  Universiteit van Berlijn (FU), Universiteit van Tubingen
 • Uitwisselingsprogramma - Griekenland
  Universiteit van Thessaloniki
 • Uitwisselingsprogramma - Italie
  Universiteit van Florence
 • Uitwisselingsprogramma - Groot Brittanie
  Universiteit van Durham, Universiteit van London
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden


Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.
Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

honours-/excellence program University of Groningen Honours College

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten, met verdiepende en verbredende modules, naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 1478
instellingstarief : € 1478
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
VWO C&Maangevuld met Latijn of Grieks
VWO E&Maangevuld met Latijn of Grieks
VWO N&Gaangevuld met Latijn of Grieks
VWO N&Taangevuld met Latijn of Grieks
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Grieks en/of Latijn op eindexamenniveau.

matching
Wil je in september 2017 beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding nodigt je vervolgens uit voor een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
27868 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Boreas
Boréas is de studievereniging voor de studenten van Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. De vereniging houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, het leveren van studiemateriaal en de uitgave van de Phoinix, het verenigingsblad.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Ninah Tiemersma
Zelf ben ik graag bezig met literatuur en GLTC in Groningen besteedt hier veel aandacht aan

Mijn naam is Ninah Tiemersma, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Leeuwarden, waar ik ook mijn gymnasium heb afgerond. In het collegejaar 2016-2017 ben ik een tweedejaarsstudent Griekse en Latijnse taal en cultuur. Naast dat ik mijn studie erg leuk vind en daar dus ook met plezier veel tijd en moeite in steek, geef ik in verschillende vakken bijles. Als ik echt even vrije tijd heb, ben ik meestal te vinden met een goed boek in mijn handen of met mijn laptop op schoot om zelf te schrijven...
Ik wilde altijd rechten studeren, maar toen ik naar de voorlichting over GLTC was geweest, kwam ik erachter dat dat veel beter bij me zou passen. Ik ben geïnteresseerd in taal, literatuur en geschiedenis en ik haalde de hoogste cijfers op de twee klassieke talen. Toen dacht ik: waarom zou ik niet een studie kiezen die mijn sterke punten en mijn interesses combineert? Nu mijn eerste jaar erop zit, ben ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt.
Lees meer over Ninah en waarom ze koos voor GLTC in Groningen.
Vragen? Stuur Ninah een email.


lees verder ...
Kevin Jager
Zelfs de beste classicus weet niet alles van de klassieken

Sinds mijn eerste contact met de klassieken vond ik alles wat ermee te maken heeft al boeiend. De keuze voor GLTC was dus wel duidelijk. Ik heb gekozen voor Groningen omdat het een leuke stad is en de studenten op de meeloopdagen erg aardig en enthousiast waren.
Een groot pluspunt van GLTC is de variatie. We hebben cultuurvakken en taalvakken, vakken over Grieks en over Latijn, vakken met vertalingen en met originelen. Voor het onderzoekscollege Latijn bijvoorbeeld, hebben we Lucanus bestudeerd...
De studie omvat dus zo veel disciplines en die omvatten zo veel elementen, dat er altijd nog wat te leren valt. Zelfs de beste classicus weet niet alles van de klassieken en alleen al dat feit geeft me motivatie. Een struikelblok van de studie is dat je weinig colleges hebt en dus weinig aanwezig hoeft te zijn. Daartegenover staat dat je veel thuis moet doen. Dat vergt discipline en motivatie en daar kun je je erg op verkijken.
Behalve het reguliere programma van GLTC heb ik extra vakken gevolgd bij Kunstgeschiedenis, Taalwetenschap en Europese Talen en Culturen. Daarnaast heb ik een jaar in het bestuur en twee jaar in commissies van Boréas gezeten, de studievereniging van GLTC.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Rijksuniversiteit
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
9 eerstejaars
88% vrouw
? uur contacttijd/week
2/5 Universiteit Leiden
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016  84
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.4/5 studenttevredenheid
21 eerstejaars
57% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
3/5 Radboud Universiteit
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
15 eerstejaars
53% vrouw
? uur contacttijd/week
4/5 UvA
Griekse en Latijnse taal en cultuur
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
9 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
5/5 Amsterdam VU
Griekse en Latijnse taal en cultuur
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.2
inhoud3.83.9
docenten4.14.3
studiefaciliteiten3.53.7
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.63.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 18 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
De meeste studenten gaan na het behalen van hun bachelordiploma verder met een masteropleiding. De drie masteropleidingen die direct aansluiten bij de bachelor Grieks en Latijn zijn:
 • Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (1 jaar)
 • Educatieve Master Grieks en Latijn (2 jaar)
 • Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies (2 jaar)

De laatste twee masterprogramma's bereiden je voor op een baan in het voortgezet onderwijs en in het onderzoek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als afgestudeerd classicus heb je een brede kennis van de oudheid, een grote taalvaardigheid en een kritisch denkvermogen. Je kunt aan de slag bij bibliotheken en musea, in de journalistiek en het bedrijfsleven. Ook bij uitgeverijen, culturele instellingen en de overheid werken classici. Daarnaast kun je aan het werk in het onderwijs of in het onderzoek.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1795gemiddeld bruto maandloon
60%kans op een vaste baan
16%kans op een voltijd baan
60%kans op een baan op niveau
53%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
60%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam VUAncient History+ motivatiebrief
UvAAncient Historygeen aanvullende eisen
Amsterdam VUAncient Studies full-time,part-time+ aanv. eisen
UvAAncient Studiesgeen aanvullende eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitClassical, Medieval and Early Modern Studies research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenClassics+ aanv. eisen
UvAClassicsgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations research+ aanv. eisen
Amsterdam VUClassics and Ancient Civilizations+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEternal Romegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitGriekse en Latijnse Taal en Cultuur part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGriekse en Latijnse Taal- en Letterkundegeen aanvullende eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitKlassieke Cultuurgeen aanvullende eisen
Amsterdam VULetterkunde research+ basiskennis
+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Griekse en Latijnse Taal en Cultuur full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOude Geschiedenisgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitOudheidstudiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaaltheorie en taalbeschrijving+ aanv. eisen
Amsterdam VUTaalwetenschappen+ aanv. eisen
UvAVertalengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitTourism and Culture+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • bibliothecaris
 • conservator in een museum
 • docent in het voortgezet onderwijs
 • onderzoeker
 • vertaler grieks / latijn
bron: StudieData

Contact

Bureau Studentzaken

Een afspraak maken met de studieadviseur kan via Bureau Studentzaken.

Ninah Tiemersma

Studentambassadeur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite