Tandheelkunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Nijmeegse masteropleiding tandheelkunde leidt een tandarts op die bekwaam is om het beroep van tandarts over de volle breedte te beoefenen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66588
numerus fixusnee
honoursnee
De Nijmeegse masteropleiding tandheelkunde leidt een tandarts op die bekwaam is om het beroep van tandarts over de volle breedte te beoefenen. De afgestudeerde tandarts heeft het recht om te gaan promoveren en is toelaatbaar tot elke tandheelkundige gespecialiseerde opleiding (differentiatie of specialisatie). De Nijmeegse opleiding heeft de pretentie elke tandarts toe te kunnen rusten met extra bekwaamheden in een te kiezen deelgebied van de tandheelkunde. Studenten die hun bachelordiploma behaald hebben aan de Nijmeegse opleiding tandheelkunde worden direct toegelaten tot de masteropleiding tandheelkunde. Jaarlijks zijn er een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar voor studenten die elders in Nederland of Europa hun bachelordiploma tandheelkunde hebben behaald. De gebieden van beroepsuitoefening van een tandarts gaan verder dan alleen de tandartspraktijk. Er zijn mogelijkheden om te gaan differentieren en specialiseren, maar het is ook mogelijk om verder te gaan met onderzoek of onderwijs.
Tandheelkunde is in de Keuzegids Masters 2016 beoordeeld als beste van het land binnen het eigen vakgebied.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

De opleiding tandheelkunde in Nijmegen kent naast een prima wetenschappelijk karakter een heel eigen karakter door de inrichting van 3 profielen in de masteropleiding.Karakteristiek voor Nijmegen is ook het werken in teams. Studenten leren de routine van het maken van behandelplannen en daardoor integratie van de theorie. Karakteristiek zijn ook de stage in tandartspraktijken in de regio, in de ouderenzorg en in verpleeghuizen. Kortom in Nijmegen afgestudeerde tandartsen zijn breed opgeleid!
Nijmeegse tandartsen worden opgeleid als teamspeler. Inhoudelijk en organisatorisch kunnen zij leidinggeven aan een tandheelkundig team. Op een onderdeel van de tandheelkunde hebben zij zich in het bijzonder bekwaamd om zo binnen een tandheelkundig team op dat gebeid als eerste aanspreekpunt te kunnen fungeren.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Het programma van de Nijmeegse masteropleiding bestaat uit 3 cursusjaren van elk 60 EC. In totaal zijn er 29 blokken geprogrammeerd van verschillende omvang. Al deze blokken samen vormen het zg. kerncurriculum.
periode
Stage mond,- kaak en aangezichtschirurgie stage
Stage ouderenzorg/verpleeghuis 6e jaar stage
2e jaar Vanaf het 2e masterjaar krijgt de student een plaats in één van de 3 keuzeprofielen die behoren tot het keuzecurriculum. Er zijn 3 profielen:
  • reconstructief profiel
  • chirurgisch profiel
  • profiel kind & ontwikkeling
  • profiel ouderentandheelkunde
3e jaar In het 3e jaar worden er ook diverse stages gelopen: ouderen/verpleeghuisstage, algemene tandartspraktijk, stage Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie.
Er is de mogelijkheid tot stage in het buitenland.
Tijdens het 3e jaar wordt in het kader van wetenschappelijk onderzoek onderzoek gedaan en een scriptie geschreven.
periode
afstudeeropdracht afstuderen
Stage externe tandartspraktijk

specialisaties

specialisatie Profiel reconstructiespecialisatie Profiel chirurgiespecialisatie Profiel Kind en ontwikkelingspecialisatie Profiel OuderentandheelkundeOnderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet47% zelfstudie
16% theorie
27% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, portfolio, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
onderwijsvormen
Het tandheelkundig onderwijs is heel gevarieerd door de afwisseling van theoretisch en praktisch onderwijs.
studeren in het buitenland
Stage tijdens 3e jaar Masteropleiding

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

Studenten met een afgeronde bacheloropleiding tandheelkunde van de Radboud Universiteit Nijmegen kunnen zonder aanmelding/selectie starten met de masteropleiding tandheelkunde.
Studenten met een afgeronde EU bacheloropleiding tandheelkunde kunnen middels sollicitatie/selectieprocedure zich aanmelden voor de masteropleiding tandheelkunde. www.ru.nl/opleidingen/master/tandheelkunde/
(het betreft voor deze laatste groep kandidaten een heel beperkte instroommogelijkheid)
toelatingseisen

instaptoets
Toetsing (pré)klinische vaardigheden bij behaalde bacheloropleiding andere Universiteit (EU)

vooropleiding
Bacheloropleiding tandheelkunde

motivatiebrief
Bij behaalde bachelor tandheelkunde aan andere Universiteit (EU) schriftelijk verzoek Commissie Bijzondere Toelating Tandheelkunde

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 450levensonderhoud
€ 600studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

230 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Tandheelkundige Faculteitsvereniging
studievereniging tandheelkunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.2
inhoud3.9
docenten3.7
studiefaciliteiten3
studielast3.1
studiebegeleiding3.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tandheelkunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 82 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De masteropleiding tandheelkunde is noodzakelijk na de bacheloropleiding om als tandarts werkzaam te kunnen zijn.
Het beroepsperspectief voor tandartsen is zeer gunstig. Veel afgestudeerden vinden snel een baan.Soms in loondienst, soms als waarnemer en sommige starten direct een eigen praktijk.
Vrijwel alle afgestudeerde tandartsen (na masteropleiding) starten direct op de arbeidsmarkt.
Salarissen zijn afhankelijk van dienstverband/eigen praktijk. Een startende tandarts verdient bij een fulltime dienst verband rond de €5000 per maand.

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Caroline Visser-van Dijck

studie-adviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite