Science and Education

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

!Deze opleiding communiceert alleen in het Engels.
We tonen daarom de Engelstalige opleidingsinformatie.
Een master met vakinhoudelijke én didactische verdieping, waarna je direct aan de slag kunt als eerstegraads docent.

Passie voor je vak, kennis delen, presenteren, leiding geven en interesse voor didactiek. Bij die drijfveren sluit de masterspecialisatie Science and Education perfect aan. In deze tweejarige masterspecialisatie behaal je én je Master of Science-titel én je eerstegraads lesbevoegdheid, zodat je docent Wiskunde, Biologie, Natuurkunde of Scheikunde kunt worden – afhankelijk van jouw studierichting. Na afronding kun je lesgeven in de onder- en bovenbouw van het vmbo, de havo, het vwo en in het volwassenenonderwijs.

De masterspecialisatie Science and Education is een samenwerking tussen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Radboud Docenten Academie. In het eerste jaar van je master volg je inhoudelijke curussen van je master en doe je een onderzoeksstage. Het tweede jaar is helemaal gericht op (leren) lesgeven. Je brengt de helft van de tijd door op een stageplaats, voor de klas, en de andere helft op de universiteit. Je koppelt praktijkervaringen aan de theorie en vice versa. Overigens kun je ook ná het volgen van een bèta-master, altijd nog de eenjarige post-master tot docent doen.
open_in_newstudy website

printprint

locatieNijmegen
diplomaMSc Biology
typeregulier, 120 EC
start1 september
taaldeels Dutch
deels English
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66860
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Radboud Universiteit?

 • Een vakinhoudelijk en educatieve master in één. Na afronding heb je je eerstegraads lesbevoegdheid én een stevige bèta-opleiding en onderzoeksvaardigheden op zak.
 • Er is veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Ook ontwikkel je leiderschapskwaliteiten en presentatievaardigheden.
 • De interactie tussen theorie en praktijk staat centraal in deze specialisatie: ervaringen voor de klas koppel je aan theorie en de collegestof is input voor de lessen die je geeft tijdens de stage.

Open dagen en meeloopdagen

Masteravond Nijmegen
Tijdens de Masteravond op donderdag 16 november maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 175 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.
Masterdag Nijmegen
Tijdens de Masterdag op zaterdag 10 maart maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 175 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Periode 1:
 • Collegereeks en tentamens (15 EC)
 • Begeleide stage (15 EC)

Periode 2:
 • Collegereeks en tentamens (15 EC)
 • Zelfstandige stage (15 EC)

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De hoofdonderdelen van het curriculum zijn algemene didactiek, vakdidactiek en professionele persoonlijke ontwikkeling.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 10360
niet-EU/EER studenten : € 10360
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 700levensonderhoud
€ 500studiematerialenper jaar
€ 300visa/permitper jaar

estimated monthly costs

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
18901 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Radboud Universiteit
Science and Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
2/19 Radboud Universiteit
Microbiology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/19 Radboud Universiteit
Communities and Ecosystems
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/19 Radboud Universiteit
Science in Society
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/19 Radboud Universiteit
Adaptive Organisms
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/19 Radboud Universiteit
Water and Environment
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/19 Radboud Universiteit
Biology
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/19 Radboud Universiteit
Science, Management and Innovation
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/19 Radboud Universiteit
Transnational Ecosystem-based Water Management
€ 315 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/19 Universiteit Leiden
Science-Based Business
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/19 Universiteit Leiden
Education
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
12/19 Universiteit Leiden
Plant Sciences and Natural Products
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/19 Universiteit Leiden
Evolution, Biodiversity and Conservation
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/19 Universiteit Leiden
Microbial Biotechnology and Health
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/19 Universiteit Leiden
Animal Sciences and Health
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/19 Universiteit Leiden
Science Communication and Society
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
17/19 Universiteit Leiden
Biology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/19 Rijksuniversiteit
Biology
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/19 Wageningen University
Biology
€ 282 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.83.9
docenten3.84.0
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.63.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Science and Education aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 61 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Deze specialisatie is een uitstekende voorbereiding op een baan als eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Er is op dit moment in heel Nederland behoefte aan eerstegraads docenten in de bètavakken, met name voor Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. De verwachting is dat deze behoefte de komende paar jaar nog verder gaat toenemen.
Met een gedegen bèta-achtergrond en professionele vaardigheden zoals leiding geven, presenteren, snel kunnen schakelen en keuzes kunnen maken, ben je ook voor andere werkgevers een interessante kandidaat. Ongeveer 20 procent van onze alumni maken buiten (of in combinatie met een baan in) het voortgezet onderwijs carrière als bijvoorbeeld onderzoeker, manager in het bedrijfsleven, docent in het hoger onderwijs, of bij de overheid.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

current job market

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in biologie full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Amsterdam VULeraar voorbereidend hoger onderwijs Biologiegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • docent fysiologie
 • hoogleraar biologie
 • hortulanus
 • universitair (hoofd)docent biologie
 • wetenschappelijk onderzoeker biologie
bron: UWV

Contact

Conny Mooren

Studieadviseur Biology en Medical Biology; voor programma gerelateerde vragen

Emily van Mierlo

Studieadviseur Physics and Astronomy; voor programme gerelateerde vragen

E: physicsandastronomy@ru.nl
T: +31 24 365 30 13
Drs. Gerrie Coppens

Studieadviseur Molecular Life Sciences

E: molecularlifesciences@ru.nl
T: +31 24 365 30 28
Ina de Vries

Studieadviseur Mathematics; voor programme gerelateerde vragen

E: mathematics@ru.nl
T: +31 24 365 23 86
Marjanke de Bruin

Studieadviseur Docenten Academie; voor programma-gerelateerde vragen

Marjolijn Roeters

Studieadviseur Science; voor programma gerelateerde vragen

E: science@ru.nl
T: +31 24 365 20 29
Wilma Philipse

Studieadviseur Chemistry; voor programme gerelateerde vragen

E: chemistry@ru.nl
T: +31 24 365 31 73
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newstudy website