Deze opleiding

Binnen deze unieke opleiding volgen Nederlandse en Duitse studenten samen een multidisciplinair programma gericht op Duits-Nederlandse betrekkingen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 120 EC
start1 september
taaldeels Nederlands
deels Duits
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code65002
numerus fixusnee
honoursnee
De voetbalwedstrijden tussen Oranje en die Mannschaft mogen berucht zijn, Duitsland is het favoriete vakantieland voor Nederlanders. Daarnaast is Duitsland onze belangrijkste handelspartner: Frau Antje en collega's zijn goed voor een kwart van de Nederlandse export. Hoewel we buren zijn en veel contacten hebben, begrijpen we elkaar niet altijd goed. Dat komt omdat onze culturen, ondanks veel overeenkomsten, op belangrijke punten verschillen. Bijvoorbeeld in politiek, juridische regelgeving, economie en zakelijke omgangsvormen. Er is grote behoefte aan mensen met kennis van beide talen en culturen. Dit masterprogramma leidt je op tot interculturele bruggenbouwer.
Uniek is dat je aan twee universiteiten tegelijk studeert. Docenten van de Radboud Universiteit en het Zentrum für Niederlande Studien aan de Westfällische Wilhelmsuniversität in Münster verzorgen samen het onderwijsprogramma. Het eerste jaar studeer je met Duitse studenten in Nijmegen, het tweede jaar zit iedereen in Münster. Behalve interuniversitair en intercultureel is dit programma ook interdisciplinair. Je medestudenten komen uit diverse bacheloropleidingen en je verdiept je in verschillende vakgebieden.
Master Nederland-Duitsland Studies

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Uniek masterprogramma in Nederland
  • Interdisciplinair
  • Intercultureel
  • Kleinschalig en persoonlijk onderwijs
  • Praktijkgericht en bereidt voor op een scala van beroepen
  • Uitstekende arbeidsmarktperspectieven

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens deze tweejarige master studeer je een jaar aan de universiteit van Münster en een jaar in Nijmegen, loop je stage, volg je diverse vakken en je rondt de master tenslotte af met een scriptie.
1e jaar Het eerste jaar studeer je samen met Duitse studenten in Nijmegen en het tweede jaar zit iedereen in Münster.
periode
Aktuelle politische Probleme und Diskurse in europäischer Perspektive
Interne Kommunikation
Praktikum (Stage)
Übersetzung
Deutsch-niederländische Wirtschafsbeziehungen seit 1945
Die deutsche und niederländische kulturelle Identität und Bildformung
Interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Management
Mündliches Präsentieren
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
Wissenschaftliches Schreiben
Das deutsch-niederländische Verhältnis in Politik und Gesellschaft
Grundlagen des deutschen und niederländischen Unternehmensrechts
Fächerübergreifende Fragestellungen und Problemlösungen im Kontext von Kultur und Kommunikation
2e jaar Het eerste jaar studeer je samen met Duitse studenten in Nijmegen en het tweede jaar zit iedereen in Münster.
periode
Kulturgeschichte der Niederlande und Deutschlands im Vergleich afstuderen

Onderwijs

taal van onderwijs50% nl
50% de
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, ontwerpproject, project, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie
studeren in het buitenland
Tijdens deze tweejarige master studeren studenten het eerste jaar aan de Radboud Universiteit en het tweede jaar aan de Westfällische Wilhelmsuniversität in Münster.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 mei 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorInstroom is mogelijk met Communicatie- en informatiewetenschappen, Politicologie, Economie, Cultuurwetenschap, Recht, Communicatiewetenschap, Geschiedenis, Duitse taal en cultuur, Nederlandse taal en cultuur.
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Je schrijft een motivatiebrief en krijgt hierover een gesprek. Daarin wordt bekeken of je taalvaardigheid voldoende is.

cijferlijst
Voor de toelating van de master wordt een bovengemiddeld studieresultaat verwacht. Daarnaast wordt bekeken welke vakinhoudelijke kennis tot dusver verworven is.

basiskennis
Bewijsstuk waaruit blijkt dat je de Duitse, resp. Nederlandse taal op het gewenste nivueau beheerst (B2 niveau). Indien er geen bewijsstuk is voor de taalkennis, moet kort geschetst worden hoe de taalkennis verworven is.

werkervaring
Het CV bevat informatie over je studieloopbaan en over eventuele relevante ervaringen met betrekking tot grensoverschrijdende uitwisselingen. Op het CV moet naar twee referenten verwezen worden, waarvan ten minste één referent uit de academische wereld.

motivatiebrief

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 300levensonderhoud
€ 300studiematerialenper jaar
€ 350per jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

54 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Radboud Universiteit
Nederland-Duitsland Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Radboud Universiteit
Europese Studies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.23.9
inhoud3.23.7
docenten3.64.0
studiefaciliteiten4.04.0
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.9
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederland-Duitsland Studies aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 20 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afronding van de master Nederland-Duitsland-Studies ben je uitstekend voorbereid op de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt, met name op grensoverschrijdende samenwerking.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Onze afgestudeerden zijn gewild. Ze komen op heel diverse plekken terecht, zoals het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, ambassade en consulaten, en bedrijven en overheden in de Euregio of de Rotterdams Haven; kortweg overal waar bedrijven en instellingen te maken hebben met Nederlands-Duitse contacten.
Met een bachelor Duitse taal en cultuur kun je na dit programma ook doorstromen naar de universitaire lerarenopleiding voor het schoolvak Duits.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Duits educationalgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Nederlands educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits part-time educational+ aanv. eisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Duits educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

afdelingshoofd ministerie
beleidsmedewerker ambassade
docent
redacteur, tekstschrijver of journalist
relatiemanager
bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Godelief de Jong

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite