Letterkunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je hebt de keuze uit zeven verschillende specialisaties; Duitstalige, Franstalige, Spaanstalige, Engelstalige, Nederlandstalige en Europese letterkunde en Literair bedrijf.

In de master Letterkunde verdiep je je in de wereld van literatuur en cultuur. Je onderzoekt onder meer de waarderingsgeschiedenis, de maatschappelijke en literair-historische context van teksten en de doorwerking van het ene literaire werk op het andere. Je kunt kiezen uit zeven verschillende specialisaties. Vijf zijn taalspecifiek en twee thematisch van opzet. De taalspecifieke specialisaties: Duitstalige, Engelstalige, Franstalige, Nederlandstalige en Spaanstalige letterkunde. De thematische specialisaties: Europese letterkunde en Literair bedrijf.

Je kunt je dus concentreren op één taal, of juist op de hele West-Europese letterkunde. Wanneer je verdieping in de letterkunde graag wilt combineren met een praktijkgerichte blik, kun je kiezen voor Literair bedrijf. Binnen die specialisatie is het ook mogelijk je te focussen op de oudere letterkunde door vakken te volgen over middeleeuwse en vroegmoderne literatuur.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaMA Letterkunde
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60813
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Je kunt je specialiseren in de letterkunde van een specifiek taalgebied. In Nijmegen kun je kiezen voor een programma Nederlandstalige, Engelstalige, Duitstalige, Franstalige of Spaanstalige letterkunde. Als je zicht wilt op de hele West-Europese letterkunde, kun je kiezen voor het programma Europese Letterkunde. Als je ten slotte graag verdieping in letterkunde wilt combineren met een praktijkgerichte blik, dan is Literair Bedrijf je op het lijf geschreven.

Open dagen en meeloopdagen

Masteravond Nijmegen
Tijdens de Masteravond op donderdag 16 november maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 175 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.
Masterdag Nijmegen
Tijdens de Masterdag op zaterdag 10 maart maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 175 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwZie curricula van de afzonderlijke programma's.
periode
Afhankelijk van welke specialisatie je kiest
Masterscriptie onderzoek

specialisaties

specialisatie Duitstalige letterkunde

Het masterprogramma Duitstalige letterkunde biedt je de mogelijkheid om je verder te verdiepen in de moderne Duitstalige letterkunde.

De thema's die in de cursussen aan bod komen zijn nauw verbonden met de onderzoeksinteresses van de docenten en de facultaire researchprogramma's. Intensief contact en de uitwisseling met collega's van onze Duitse partneruniversiteiten hoort er vanzelfsprekend bij. In de Nijmeegse aanpak is de tekst het uitgangspunt, maar altijd binnen de bredere culturele context.

Een voorbeeld: Herta Müller ontving in 2009 bij grote verrassing de Nobelprijs voor de Literatuur. Zij was wel bekend in de literaire wereld, maar niet bij het grote publiek. Waaraan had zij die bekroning te danken? Welke rol speelt hier de literatuurkritiek en hoe reageert het literaire bedrijf op een prijsuitreiking? Welke verschillen zijn er tussen de Nederlandse en de Duitse boekenmarkt en bestaat er een wederzijdse receptie en zo ja, hoe kun je die onderzoeken? Ook de Duitse schrijvers Elfriede Jelinek en Günter Grass ontvingen ooit de Nobelprijs. Als je kijkt naar de biografie van alleen deze drie auteurs, dan zie je grote culturele verschillen. Die laten zien hoe sterk de Duitstalige literatuur in de Europese cultuurgeschiedenis verankerd is en welke invloed schrijvers er in het maatschappelijk debat hebben.

specialisatie Europese letterkunde

In dit masterprogramma verdiep je je in de geschiedenis van de Europese literatuur.

In deze masterspecialisatie bestudeer je internationale letterkunde met een focus op Europa. Je verdiept je in relaties tussen verschillende culturen en taalgebieden en in grensoverschrijdende literatuur. Centrale thema's zijn: culturele mobiliteit, intertekstualiteit en auteursrepresentatie. Je doet bronnenonderzoek, leert onderzoeksmethoden beredeneerd toepassen en vertaalt onderzoeksresultaten naar een breed publiek, in de vorm van lezingen en debatten.

Na afronding van je studie ben je een grensoverschrijdende letterkundige, die kennis heeft van meerdere talen en culturen en van internationale betrekkingen. Je kunt in uiteenlopende functies aan de slag, bijvoorbeeld als journalist, redacteur, uitgever, voorlichter, docent of vertaler.

  1. Literary studiesTweejarige Research master's specialisatie
  2. Engelstalige letterkunde
  3. Nederlandstalige letterkunde
  4. Franstalige letterkunde
  5. Spaanstalige letterkunde
  6. Literair bedrijf

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 december 2016
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 9432
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 december 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 april 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 9432
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Voor de taalspecifieke specialisaties (Duits, Frans, Engels, Spaans) is een bacheloropleiding in de betreffende taal vereist.

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 300levensonderhoud
€ 200studiematerialenper jaar
€ 350
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
18901 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

SVN
studievereniging Nederlands

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/23 Radboud Universiteit
Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/23 Radboud Universiteit
Nederlandstalige letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/23 Radboud Universiteit
Spaanstalige letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
4/23 Radboud Universiteit
Literair bedrijf
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/23 Radboud Universiteit
Europese Letterkunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/23 Universiteit Leiden
Literature in Society. Europe and Beyond
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/23 Universiteit Leiden
French Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
8/23 Universiteit Leiden
Literary Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/23 Universiteit Leiden
Italian Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
10/23 Universiteit Leiden
German Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
11/23 Universiteit Leiden
English Literature and Culture
€ 350 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/23 Rijksuniversiteit
Letterkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/23 Rijksuniversiteit
English Literature and Culture
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/23 Rijksuniversiteit
Europese Letteren en Culturen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
15/23 Rijksuniversiteit
Writing, Editing and Mediating
€ 303 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/23 Utrecht
Literatuur vandaag
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/23 Utrecht
Vertalen
star Elsevier
€ 336 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/23 UvA
Comparative Literature
€ 424 gemiddelde kamerhuur
18 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/23 Amsterdam VU
Franse letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
20/23 Amsterdam VU
Nederlandse letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/23 Amsterdam VU
Letterkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/23 Amsterdam VU
Literaire vorming en literair veld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/23 Amsterdam VU
Literatures in English
€ 424 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.8
docenten44.1
studiefaciliteiten3.63.7
studielast3.53.6
studiebegeleiding3.23.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Letterkunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je graag in het onderwijs wilt werken, kun je na de master letterkunde doorstromen naar een universitaire lerarenopleiding. In het bedrijfsleven liggen er ook tal van carrièremogelijkheden. Wat dacht je van een baan in de journalistiek, bij een tekstbureau of uitgeverij?

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Letterkundigen zijn zeer bedreven in het schrijven, redigeren en analyseren van teksten en worden daarom graag in deze branches ingezet.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan gemiddeld
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite