Geneeskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze driejarige masteropleiding leidt op tot basisarts en is opgedeeld in tien achtereenvolgende episoden.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalgeen Engels
volledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66551
numerus fixusnee
honoursnee
De driejarige masteropleiding leidt op tot basisarts en is opgedeeld in tien achtereenvolgende episoden. Een episode bestaat in de regel uit voorbereidend centraal klinisch onderwijs (CKO), een of enkele coassistentschappen en tenslotte afsluitend centraal klinisch onderwijs. Het laatste deel van de masteropleiding bestaat uit drie maanden seniorcoschap en drie maanden keuzecoschappen. Een vast onderdeel betreft bovendien het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. Dit kan aan het eind van de masteropleiding gepland worden of juist voorafgaand aan de coschappen. Ook zijn er mogelijkheden voor een stage in het buitenland. Toelating tot de masteropleiding geneeskunde is mogelijk met het bachelordiploma geneeskunde van de Radboud Universiteit. Als je je basisartsdiploma hebt, kun je kiezen uit ongeveer 30 verschillende vervolgopleidingen. Als je hiervoor wordt aangenomen, heb je een betaalde baan en krijg je tegelijkertijd een opleiding. De duur van de opleiding varieert van drie jaar voor huisarts, tot zes jaar voor bijvoorbeeld gynaecoloog, cardioloog of neuroloog.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Episode 1: introductie en interne geneeskunde
Episode 10: Vrije keuze co-assistentschap
Episode 2: Neurologie en Psychiatrie
Episode 3: Heelkunde
Episode 4: Kindergeneeskunde
Episode 5: Verloskunde en Gynaecologie
Episode 6: Huid en Zintuigen
Episode 7: Ouderenzorg en Extramurale geneeskunde
Episode 8: Senior Co-assistentschap
Episode 9: onderzoeksstage
Onderzoeksstage stage

specialisaties

specialisatie Honours Programmes for master's students

Er zijn 3 programma's voor gemotiveerde masterstudenten: Reflections on science; Reflections on professions; Beyond the frontiers.

Onderwijs

taal van onderwijs0% en
100% nl
onderwijsopzet5% zelfstudie
10% theorie
85% praktijk
avondonderwijs20 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, groepsdiscussie, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, laboratoriumwerk
exchange programs
  • Affiliatie Aruba - Europa
    Jaarlijks gaan er 16 tot 20 coassistenten naar Aruba.
  • Affiliatie ziekenhuizen derde wereldlanden - Europa
    Jaarlijks gaan er 50 coassistenten vanuit Nijmegen naar de tropen. Acht studenten van daar komen naar Nijmegen.
  • Erasmus contracten - Europa
    Er zijn 30 bilaterale Erasmuscontracten voor alleen uitwisseling medische faculteten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorBachelor Geneeskunde

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

1104 studenten volgen deze opleiding
67% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Medische Faculteitsvereniging
(MFVN), faculteitsvereniging faculteit der medische wetenschappen

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/7 Erasmus
Geneeskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/7 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
287 eerstejaars
2% vrouw
? uur contacttijd/week
4/7 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
5/7 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
266 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
6/7 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
7/7 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
243 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.1
inhoud3.93.9
docenten3.73.7
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Geneeskunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 403 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerde basisartsen hebben veel mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Er is zelfs een tekort aan artsen. Bijna alle geneeskundestudenten hebben vrijwel meteen na hun studie een baan. Als afgestudeerd geneeskundige kun je in uiteenlopende functies terechtkomen. Geneeskundigen werken bijvoorbeeld als: huisarts, medisch specialist (bijvoorbeeld internist, kinderarts of chirurg), verzekeringsarts, onderzoeker, adviseur, manager.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitEenjarige Educatieve Master Biologie educational+ aanv. eisen
Maastricht UniversityInternational Master in Affective Neuroscience part-time researchgeen aanvullende eisen
UULeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenVitality and Ageing+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Onderwijsmarketing
E: studievoorlichting@ru.nl
T: (024) 361 23 45 (optie 2
Peter van Oorschot

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite