Beleidsadvisering

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze specialisatie bestudeer je hoe effectieve en legitieme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken tot stand komen, en welke rol verschillende publieke en private actoren hierin spelen.

Veel maatschappelijke problemen kunnen alleen opgelost worden door gericht ingrijpen van een overheid. In die aanpak van problemen zijn overheidsdiensten soms succesvol. In andere gevallen mislukt hun beleid. Om welk soort probleem het ook gaat – milieuproblematiek, terrorismebestrijding, economische ontwikkeling, organisatie van de zorg – het is steeds van het grootste belang dat goed nagedacht wordt over de ontwikkeling en de uitvoering van maatregelen.

Je gaat aan de slag met vragen als: Hoe effectief is bestaand beleid en wat is de haalbaarheid van nieuwe voorstellen? Wat kunnen we leren van beleidsfiasco's? Wanneer dienen welke belanghebbende te worden betrokken voor een optimale oplossing van een vraagstuk? Hoe stel je je op als adviseur?

Er wordt onder meer aandacht besteed aan agendavormings- en beleidsvormingsprocessen en de rol van kennis en wetenschap in deze processen. De specialisatie Beleid en Advies is bedoeld voor studenten die zich verder willen bekwamen in de beleidsanalyse om zo een bijdrage te leveren aan de oplossingen van maatschappelijke problemen.

Beleid en Advies is een specialisatie van de master Bestuurskunde.
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaMSc Bestuurskunde
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Masteropleiding Bestuurskunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Erkenningen
awardKeuzegids beste opleiding
2016 : score 66, 1e plaats
De master Beleid en Advies in Nijmegen biedt een theoretische verdieping waardoor je:
 • kritisch leert kijken naar argumenten van betrokkenen
 • de rol van kennis, wetenschap en burgers in beleidsprocessen beter begrijpt
 • actuele empirische cases onderzoekt
 • nieuwe onderzoeksvaardigheden kan toe passen
 • diepgaande inzichten krijgt in hoe beleid wordt gemaakt

De master Bestuurskunde is in de Keuzegids Master 2016 voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot Beste Opleiding in het vakgebied.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open Dag Nijmegen
Tijdens de Master Open dag op zaterdag 16 maart maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 150 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.
Master Open dag Nijmegen
Tijdens de Master Open dag op zaterdag 16 november maak je kennis met ruim 50 masteropleidingen en de 150 masterspecialisaties van de Radboud Universiteit. Alle opleidingen geven een voorlichtingsronde over zowel de master als de pre-master. Op de informatiemarkt presenteren alle opleidingen zich.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBeleid en Advies is een specialisatie van de eenjarige master in Bestuurskunde, met een totale studielast van 60 EC. Alle cursussen zijn 6 EC, en de masterscriptie is 18 EC. Stages maken geen deel uit van het standaard curriculum, maar we ondersteunen studenten die ervoor kiezen om extra werk te doen door een stage te lopen van harte.
In het eerste deel van het programma volg je vier cursussen die een solide inzicht geven in de bestuurskundige theorievorming en onderzoek op masterniveau. Hierna volg je twee specialisatiecursussen in Beleid en Advies, voer je een masterproject uit (middels een stage of deelname aan een onderzoek binnen de vakgroep) en schrijf je je masterthesis.
periode
1234
Beleidsadvisering I
6 EC
Bestuurlijke ethiek
6 EC
Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen onderzoek
6 EC
Evaluatie
6 EC
New Public Governance
6 EC
Beleidsadvisering II
6 EC
Masterproject Beleidsadvisering
6 EC
Masterthesis Beleidsadvisering afstuderen
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
honours-/excellence programToelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
toelatingseisen

vooropleiding
Met een universitaire bachelor Bestuurskunde, Politicologie of European Studies ben je direct toelaatbaar tot de master Bestuurskunde.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

144 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BOW
studievereniging bestuurskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

“Burgers laten zich steeds minder overtuigen door wetenschappelijke experts en professionele bestuurders en politici. Dit vraagt om nieuwe manieren van beleidsvorming.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/7 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
4/7 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/7 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Tilburg University
Public Governance
€ 253 gemiddelde kamerhuur
17 eerstejaars
11% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Bestuurskunde: Besturen van zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.33.9
inhoud4.13.7
docenten4.13.8
studiefaciliteiten3.63.0
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.73.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Beleidsadvisering aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De specialisatie leidt je op tot een academische professional die zelfstandig onderzoek kan verrichten en kan adviseren over de gepaste ontwikkeling, vormgeving en implementatie van maatregelen om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Academische professionals met de specialisatie Beleid en Advies komen terecht bij een breed scala van werkgevers: (1) overheden (rijk, provincie, gemeente, Europese Commissie), (2) onderzoeks- en adviesbureaus, (3) maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, vakbonden) en (4) adviesraden en denktanks (SER, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen).
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • ambtelijk secretaris or
 • bestuurder
 • docent juridische dienstverlening
 • gemeentesecretaris
 • hoogleraar rechtswetenschappen
 • inspecteur overheidsinstelling
 • manager algemene bestuursdienst
 • raadadviseur
 • secretaris overheidsdiensten
 • sectordirecteur gemeente
 • universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
 • voorzitter adviesorgaan (overheid)
 • wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
 • wijkmanager
bron: UWV

Contact

Nol Vermeulen

studieadviseur

E: n.vermeulen@fm.ru.nl
T: 024 3613068 of 3
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite