Religiewetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij de opleiding Religiewetenschappen in Nijmegen bestudeer je de grote en kleine wereldreligies. Je volgt de actualiteiten op de voet en analyseert de rol die religie vervult in de samenleving.

Bij Religiewetenschappen leer je alles over het christendom, jodendom, islam, boeddhisme, hindoeïsme en moderne religieuze bewegingen. Je bestudeert wat mensen geloven en hoe ze hier vorm aan geven. Ook denk je na over ethische kwesties en actuele vraagstukken, zoals radicalisering, religieus geïnspireerd geweld en ontkerkelijking. Wil je de wereld en de mensen en hun motieven echt begrijpen? Dan is de opleiding Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit echt iets voor jou!

Je kunt binnen de bachelor Religiewetenschappen ook kiezen voor het traject islamstudies. Je bestudeert de islam vanaf haar opkomst tot het heden en daarbij hebben het Midden-Oosten en Europa de speciale aandacht. Naast de bronnen en de geschiedenis van de Islam leer je Arabisch. Ook is er veel aandacht voor hoe die Islamitische traditie van invloed is op de hedendaagse sociale en politieke situatie in het Midden-Oosten en ook in Nederland.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieNijmegen
diplomaBA Religiestudies
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code50902
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Religiewetenschappen in Nijmegen is anders dan in andere steden. Dat komt omdat de actualiteit centraal staat. Je onderzoekt actuele vraagstukken zoals de opkomst van zen-boeddhisme is in het westen, de rol van conservatieve christenen in de campagne van Donald Trump, radicalisering van bekeerde moslims en vele andere actuele vraagstukken. In het Nijmeegse studieprogramma is er veel aandacht voor Aziatische godsdiensten, voor bronteksten en voor nieuwe religieuze bewegingen.

Open dagen en meeloopdagen

Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Proefstuderen Religiewetenschappen Nijmegen
Zoek je nog bevestiging in je studiekeuze? Kom Proefstuderen! Je bent een dag(deel) te gast bij de opleiding van jouw interesse, zodat je kunt ervaren of de opleiding echt bij je past. Je volgt een programma met colleges en werkgroepen/practica en je krijgt informatie over de opbouw van studie.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.
Open dag Nijmegen
Wil je je oriënteren op een studie na het vwo? Op de Open dag krijg je alle informatie over de Radboud Universiteit en over alles wat met studeren te maken heeft: wonen, studentenleven, cultuur, sport en studentenverenigingen. En alle opleidingen presenteren zich in aparte voorlichtingsrondes.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn het eerste jaar, de propedeuse, volg je 12 vakken van elk 5 studiepunten, waaronder kennismakingen met de verschillende wereldgodsdiensten en het vak 'academische vaardigheden'. In het tweede jaar verdiep je je in de bronteksten en volg je de vakken 'Psychology of Religion' en 'Anthropology of Religion'. In het derde jaar heb je ruimte voor keuzevakken (minoren) en ga je zelf onderzoek doen voor je bachelorscriptie.
1e jaar In je eerste jaar krijg je inleidingen in alle wereldgodsdiensten: christendom, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, islam en nieuwe religieuze bewegingen. Ook krijg je algemene vakken over het fenomeen religie, zoals rituele studies, ethiek, godsdienstsociologie en theorieën over religie. Daarnaast volg je in je eerste jaar begeleidende vakken, waarin je o.a. leert hoe je een goed werkstuk maakt en wat wetenschappelijk onderzoek is.
periode
Boeddhisme
Christendom
Godsdienstsociologie
Hindoeisme
Islam
Jodendom
Nieuwe religieuze bewegingen
Religie en actualiteit
Religie en ethiek
Rituele studies
2e jaar In het tweede jaar maak je kennis met de heilige teksten van religies. Je bestudeert de heilige boeken en de betekenis die deze teksten hebben voor gelovigen. Ook beschouw je het fenomeen religie vanuit verschillende vakgebieden en methoden bij godsdienstantropologie, godsdienstfilosofie en godsdienstpsychologie.
3e jaar In jaar drie heb je ruimte om zelf keuzevakken te kiezen. Je kunt ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan, om de educatieve minor te volgen of om vakken naar keuze binnen of buiten je studiegebied te volgen. Ook volg je in je de vakken 'Gender, multiculturaliteit en religie', 'Migratie' en 'Christendom in de moderne tijd'. Het vak 'Geesteswetenschappen en Samenleving' bereidt je voor op het leven na je studie. Je sluit het jaar af met het bachelorwerkstuk over een onderwerp naar keuze.

tracks

track Islamstudies

Als student Islamstudies leer je alles over de islam en over geschiedenis, cultuur en politiek van het Midden-Oosten. Ook leer je Arabisch om Arabische teksten te bestuderen.

Het Midden-Oosten maakt deel uit van ons dagelijks leven. De politieke conflicten zijn voortdurend in het nieuws en hebben invloed op de politieke en economische situatie in het westen. Toch is het Midden-Oosten meer dan alleen een 'wespennest': het is ook een regio met een rijke cultuurhistorische traditie. Je vindt er overblijfselen van grote culturen van ver voor onze jaartelling. Bij Islamstudies in Nijmegen ligt de nadruk op de moderne Arabische wereld en de islam. Ook vanuit een antropologische en politieke invalshoek verdiep je je in de actualiteit van het Midden-Oosten.
Vind jij de Islam en de cultuur en geschiedenis van het Midden-Oosten interessant? Wil je alle achtergronden en ontwikkelingen van de huidige situatie in het Midden-Oosten kennen? Wil je Arabisch leren? Dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelfstudie, project
studeren in het buitenland
De opleiding heeft op alle continenten relaties met universiteiten. Veel studenten kiezen voor een periode in Groot-Brittannië of Zuid-Afrika, maar verblijven in allerlei landen zijn mogelijk.
exchange programs
 • Bursa: Uludag Universiteit - Turkije
  Theologie/Religiestudies
 • Katholieke Universiteit Leuven Erasmusprogramma - Belgie
  Theologie
 • Ruprecht Karls Universität Heid Erasmusprogramma - Duitsland
  Religiestudies Rituelen
 • Eberhard-Karls Universität Tüb Erasmusprogramma - Duitsland
  Theologie
 • Universitetet I Agder Erasmusprogramma - Noorwegen
  Theologie/Religiestudies
 • Katholische Theologische Privat Erasmusprogramma - Oostenrijk
  Theologie
 • Poznan01 Erasmusprogramma - Polen
  Theologie
 • Universiteit Cluj Erasmusprogramma - Roemenië
  Theologie
 • Praag: Karlova Universiteit Erasmusprogramma - Tsjechie
  Theologie
bindend studieadvies
 • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Honours Academy

De Radboud Honours Academy biedt de meest gemotiveerde en ambitieuze studenten van de Radboud Universiteit de kans een extra en uitdagend programma te volgen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
WO propedeusetoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 150studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
19367 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

AWAZ
Awaz is sinds 2004 de faculteitsvereniging van theologie, religiestudies en islam & Arabisch, voortgekomen uit de theologie-faculteitsvereniging Junia.
De naam betekent in verschillende landen: geluid, gerucht, muziek en dat wat gaande is. Haar naam staat symbool voor een vereniging die actief wil zijn onder studenten en medewerkers en duidt in één woord aan wat zij als haar kerntaak beschouwt namelijk: "Door middel van studiegerelateerde en niet studiegerelateerde activiteiten fungeren als bindende factor tussen studenten en medewerkers zowel binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen als daarbuiten."

De vereniging heeft verschillende gezellige activiteiten, waaronder de maandelijkse borrel, lezingen, stedentrips, studiereizen (in het verleden onder andere naar Israël, Syrië en Senegal) en andere leuke activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

John van Harten
Brenda Mathijssen

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/6 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/6 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
4.5/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/6 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4.2/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
4/6 Rijksuniversiteit
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
5/6 Utrecht
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
4.7/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/6 UvA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.44.2
inhoud43.9
docenten4.34.1
studiefaciliteiten3.93.8
studielast3.93.7
studiebegeleiding4.33.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 33 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Radboud Universiteit
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4.5 4.3
aantal eerstejaars 27 14
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 64% 62%
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van de bachelor kun je doorstuderen in een masteropleiding, of je kunt op zoek gaan naar een baan. In de master kiest de student voor een specialisatie in een bepaalde sector (onderzoek, religie en beleid, geestelijke verzorging). Daarna kun je kiezen voor een opleiding tot 1e graads docent Levensbeschouwing.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel van onze studenten komen terecht in een baan bij de overheid (ambassades, ministeries, gemeenten), in de geestelijke verzorging, in het bedrijfsleven (bijv. specialist beleidsvraagstukken rondom multiculturaliteit), in het onderwijs of in de wetenschap.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educational+ 60 EC pre-master
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitGeestelijke verzorginggeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitIslamstudiesgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUMaster Educatie in de mens- en maatschappijwetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligie en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiestudiesgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitReligiewetenschappengeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Health and Wellbeing+ motivatiebrief
Tilburg UniversityRitual in Society+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitTheologiegeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitTheologie & Religiewetenschappengeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenTheology and Religious Studies+ aanv. eisen
UvAReligious Studies researchgeen aanvullende eisen
UvAWestern Esotericismgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker diversiteit
 • docent levensbeschouwing
 • geestelijk verzorger
 • journalist of verslaggever
 • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Lisa Hilderink
E: religiewts@ru.nl
T: 0243612476
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite