Deze opleiding

De master Predikant-Geestelijk Verzorger leidt op tot het vak van geestelijk verzorger. Als geestelijk verzorger help en begeleid je mensen bij zingevings- en levensvragen in soms moeilijke situaties.

Geestelijk verzorgers zijn werkzaam in allerlei zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg etc. De opleiding is gericht op het verwerven en ontwikkelen van academische kennis, vaardigheden en attitude. Na de master Predikant - Geestelijk verzorger kun je aan de slag in een instelling, met het ambt van de Protestante Kerk in Nederland.

Opbouw
De opleiding tot Predikant - Geestelijk verzorger duurt drie jaar en heeft een omvang van 180 ects. Zij bestaat uit drie onderdelen:
  • wetenschappelijke verdieping
  • een aaneengesloten beroepsvoorbereidend traject
  • beroepsondersteunende vakken
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Geestelijke verzorging
typeregulier, 180 EC
opleidingsduur3 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60262
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de PTHU?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

vooropleiding
universitaire bacheloropleiding in de theologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
200 studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit
32% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Predikantschap: route Predikant Geestelijk Verzorger aan de Protestantse Theologische Universiteit is beoordeeld door 4 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

  • geestelijk verzorger krijgsmacht
  • geestelijk verzorger zorginstelling
  • hoogleraar theologie
  • predikant
  • priester
  • rabbijn
  • universitair (hoofd)docent theologie
bron: UWV