Deze opleiding

De opleiding tot Gemeentepredikant duurt drie jaar en heeft een omvang van 180 ects.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMA Predikantschap PThU Groningen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur3 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60261
numerus fixusnee
honoursnee
Als predikant ben je vaak de enige (betaalde) professionele kracht in de gemeente. Tegelijk: ambtsdrager onder de ambtsdragers, waarbij geen ambt heerst over het andere. Je werkt samen met ouderlingen en diakenen en vele vrijwilligers in de gemeente om zorg te dragen voor het geestelijk leven, om gestalte te geven aan de roeping van de gemeente in de wereld van vandaag en om de voortgang van het evangelie te dienen. Hier horen typische taken van de predikant bij: voorgaan in kerkdiensten; het toerusten van gemeenteleden, jong en oud; pastorale aandacht geven, gevraagd en soms ongevraagd. In de Master Predikantschap word je voorbereid op het werken in de kerk anno nu.

Waarom aan de PTHU?

Onderwijs

taal van onderwijs60% nl
40% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
30% theorie
20% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoeksproject, mondelinge presentatie, portfolio, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
studiebegeleiding

Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
199 studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit
38% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.6
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.23.2
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Predikantschap: route Gemeentepredikant Groningen - PThU aan de Protestantse Theologische Universiteit is beoordeeld door 13 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

geestelijk verzorger krijgsmacht
geestelijk verzorger zorginstelling
hoogleraar theologie
predikant
priester
rabbijn
universitair (hoofd)docent theologie
bron: UWV