Deze opleiding

Deze opleiding leidt studenten naar een zelfstandige en creatieve uitoefening van het ambt van predikant op een academisch niveau, passend in de huidige veranderende samenleving en cultuur.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMA Gemeentepredikant PThU Amsterdam
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66122
numerus fixusnee
honoursnee
De opleiding duurt 3 jaar en heeft een omvang van 180 ects. In het eerste jaar houd je je bezig met het erkennen van het werkveld in relatie tot de theologische disciplines. In het tweede jaar met wetenschappelijke verdieping in de theologische disciplines. Jaar 3 gaat over het verbinden van de theologische disciplines en de persoonlijke spiritualiteit met het oog op de ambtsuitoefening. Deze opleiding is voor jou als je iets te zeggen, iets te vertellen hebt. Je bent nieuwsgierig en je wilt jezelf ontwikkelen. Je wilt je verdiepen in de huidige cultuur. Je wilt klaar staan voor mensen, binnen alle lagen en varianten in onze samenleving. Je maakt ruimte voor de ontmoeting met de ander en je wilt volop aanwezig zijn in de publieke ruimte. Het Woord is de taal en kunst waar jij warm voor loopt. De exegese van de teksten en de traditie van de protestantse kerk en christelijke gemeenten spreken jou bijzonder aan. Je wilt het Woord vertolken en vertalen in kerk en samenleving. Je wilt mensen verbinden en samenbrengen. Je staat open voor een spannende uitdaging: predikant worden in een samenleving die een predikant niet meer nodig lijkt te hebben.

Waarom aan de PTHU?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
periode
Roeping en beroep (3-daagse)
Exegese OT
Geloofspraktijken in sociaal culturele netwerken I
Christus meerduidig (Dogmatiek)

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, portfolio, zelfstudie, werkcollege, werkgroep
studiebegeleiding

Toelating en kosten

toelatingseisen

vooropleiding
bacheloropleiding in de theologie

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

52 studenten volgen deze opleiding
33% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
199 studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit
38% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.43.4
studiebegeleiding4.14.1
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Predikantschap: route Gemeentepredikant Amsterdam - PThU aan de Protestantse Theologische Universiteit is beoordeeld door 46 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Potentiële beroepen

geestelijk verzorger krijgsmacht
geestelijk verzorger zorginstelling
hoogleraar theologie
predikant
priester
rabbijn
universitair (hoofd)docent theologie
bron: UWV