Deze opleiding

Onze internationale master is een intensief masterprogramma dat in het Engels wordt aangeboden. Het is een internationaal masterprogramma met een contextuele benadering.

Alle theologische disciplines komen vanuit de contextuele benadering aan bod. De master Interculturele Theologie biedt volop mogelijkheden voor interculturele ontmoeting en communicatie met studenten vanuit de hele wereld. Nederlandse studenten studeren samen met internationale studenten en brengen vanuit diverse culturele achtergronden en theologische contexten perspectieven in. Dit biedt een rijkdom aan theologische inzichten om over te debatteren en om van te leren. Deelname aan het programma is een internationale en interculturele ervaring voor alle studenten. Met dit programma krijg je een interculturele competentie, dat is: de kennis, vaardigheden en attitude om bruggen te bouwen tussen verschillende geloofsgemeenschappen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieGroningen
diplomaMA Verdieping
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur1 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60264
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de PTHU?

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet60% zelfstudie
40% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

toelatingseisen

vooropleiding
Toelaatbaar tot de master of Theology (in depth) is de bezitter van een universitair bachelordiploma Theologie. HBO theologen kunnen na het volgen van een premaster programma instromen in deze opleiding.

basiskennis
Afhankelijk van het te kiezen afstudeeronderwerp kunnen nadere ingangseisen gesteld worden, bijvoorbeeld op het gebied van de klassieke talen en/of Hebreeuws.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
200 studenten aan de Protestantse Theologische Universiteit
32% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.3
inhoud4.2
docenten4.4
studiefaciliteiten4.1
studielast
studiebegeleiding4.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Master of Theology aan de Protestantse Theologische Universiteit is beoordeeld door 6 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • aartsbisschop, kardinaal, opperrabbijn
  • bisschop, deken
  • directeur kerkenorganisatie
  • directeur onderzoekinstelling voor filosofie, ethiek, godsdienstwetenschappen, geschiedenis
  • directeur onderzoeksinstelling theologie
  • dominee, studentenpastor (wetenschappelijk)
  • polemoloog, wetenschappelijk onderzoeker geschiedenis, godsdienstwetenschappen, theologie, ethiek, filosofie
  • vicaris
bron: CBS

Contact

A.S.Nijboer

International Officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite