instellingOpen Universiteit
locatieHeerlen

diplomaRechtsgeleerdheid
titel/graad
type opleidingregulier

vormdeeltijd
opleidingsduur maanden
# credits60 EC

numerus fixusn.v.t.
crohocode60084

Gericht op de omgang met en de interpretatie van wetten en regels.

Afgestudeerden komen doorgaans terecht in beleidsfuncties of uitvoerende functies in de advocatuur, de rechterlijke macht en het bedrijfsleven of bij de overheid en bij organisaties en instellingen. Belangrijke programmaonderdelen: algemene rechtswetenschap, rechtsgeschiedenis, rechtsfilosofie, staatsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, internationaal publiek- en privaatrecht.
bron: UWV

contact045 - 576 2888
, Nederland

unieke kenmerkenStudieprogrammastudentaantallen

geen cijfers bekend

op kamers in Heerlen

 
5281studenten studerend
2289studenten woonachtig   
€ 295gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2013


Toelating en kostenInschatting maandelijkse studiekosten

Hieronder staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student ze heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting wat kost studeren?.

295 kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Heerlenzijn gemiddeld binnen Nederland)
22 internet+tv
152 boodschappen/kostgeld
32 telefoon
117 verzekeringen
158 collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80 studieboeken en -spullen
29 drinken/snoep/snacks
77 uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30 contributies/abonnementen
132 vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42 vervoernaast de OV-kaart
45 overig

€ 1268 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


Cijfers en oordelen


NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveauvoldoende
samenhang programmavoldoende
studielastvoldoende
kwaliteit personeelvoldoende
kwantiteit personeelvoldoende
materiële voorzieningenvoldoende
studiebegeleidingvoldoende

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Rechtsgeleerdheid opleidingen

Studenttevredenheid

aan de Open Universiteit is beoordeeld door 46 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 46 respondenten van deze opleiding
- 1296 landelijke respondenten.


Na de studiedrempelloos aansluitende masters

Op onderstaande masters kan ingestroomd zonder dat je extra vakken hoeft te halen of een pre-master hoeft te doen. Wil je een master volgen die niet in deze lijst staat? Check dan de pagina bachelor naar master .
> meer aansluitende masters