Deze opleiding

De RC-titel heeft velen een belangrijke impuls aan hun carriére gegeven. De opleiding profileert zich met kwaliteit, kleinschaligheid, case-gericht onderwijs en aandacht voor managementcompetenties.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaEMFC
typeregulier, post-initieel, 60 EC
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75023
numerus fixusnee
honoursnee
Van de deelnemers wordt een actieve houding gevraagd die leidt tot maximale interactie met docenten en tussen deelnemers onderling. Om de opleiding goed te laten aansluiten op de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs wordt de inhoud van het programma voortdurend beoordeeld en zonodig aangepast.

Als algemene voorwaarde voor toelating tot de opleiding geldt een doctoraalexamen of masterprogramma bedrijfseconomie, (technische) bedrijfskunde of (international) business met een op de opleiding toegesneden vakkenpakket. Overige masters en doctorandi hebben ook toegang tot de opleiding maar zullen doorgaans deficiënties hebben die moeten worden weggewerkt.

Registeraccountants kunnen instromen in de opleiding en hebben vrijstelling voor de vakken Financial Accounting, Auditing en Internal Control & Accounting Information Systems (BIV/AO). Eventuele overige vrijstellingen zijn afhankelijk van verdere opleiding en ervaring. Er zijn speciale faciliteiten voor RA's en voor hen die de opleiding bijna hebben afgerond. Zij kunnen het programma in ruim anderhalf jaar afronden. Nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door de programmadirectie.

Kandidaten met een post-HBO opleiding (zoals Financial Controller en Qualified Controller) maar met een academisch denk- en werkniveau kunnen onder voorwaarden toegang tot de opleiding krijgen. Deze kandidaten hebben doorgaans een aantal deficiënties, onder meer afhankelijk van verdere opleiding en ervaring.

Startdata
De onderwijsbijeenkomsten starten eind januari en vinden in principe iedere vrijdag plaats, behalve in de maanden juli en augustus. In de maanden december en januari is er een onderwijsluwe periode. De onderwijstijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO algemene economie full-time,part-time educational+ 30 EC pre-master
Universiteit LeidenLeraar VHO in Algemene economie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Bedrijfseconomie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Algemene economie part-time educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Management en organisatie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

accountant
auditmanager, manager afdeling accountancy- en belastingadviesbureau
bedrijfshoofd accountantskantoor (meewerkend <50%)
boekhouder, leidinggevend (meewerkend <50%)
controller (wetenschappelijk)
financieel manager (wetenschappelijk)
hoofd interne controle financiële bedrijfsadministratie
manager accountants-,administratiekantoor, financieel directeur (groot bedrijf)
registercontroller, hoofd administratie
bron: CBS

Contact

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite