Nederlands Recht

Maastricht University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Nederlands Recht in Maastricht omvat naast een aantal gerichte opleidingsprofielen een groot aantal keuzeblokken waaruit je naar eigen inzicht je programma kunt samenstellen.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee
De masteropleiding Nederlands Recht is de algemene doorstroommaster voor bachelors Nederlands Recht.
De blokken die worden aangeboden in de master Nederlands Recht zijn zeer divers en sluiten veelal aan bij de onderzoekprogramma's van medewerkers. Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk afhankelijk van de keuzevakken die je kiest. In het vrije profiel kun je naar eigen inzicht een programma samenstellen aan de hand van een groot aantal keuzevakken of je maakt een meer gerichte keuze uit een van de vijf profielen die worden aangeboden:

  • Privaatrecht
  • Handels- en Ondernemingsrecht
  • Staats- en Bestuursrecht
  • Strafrecht
  • Vrij programma

Ieder profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en biedt je de mogelijkheid een eigen invulling te geven aan je programma door te kiezen voor bepaalde keuzevakken. Door de combinatie van een bepaald profiel en de keuzevakken kun je bijvoorbeeld kiezen voor een privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of strafrechtelijke studierichting.
Master Nederlands Recht

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Privaatrecht

Privaatrecht, een van de hoofdvakken van het recht, houdt zich in beginsel bezig met de verhouding tussen burgers onderling.

Het werkterrein van het privaatrecht is daarmee bijzonder groot. Het betreft rechtsgebieden als personen- en familierecht, erfrecht, verbintenissenrecht, goederenrecht, consumentenrecht, faillissementsrecht en burgerlijk procesrecht. Op al deze terreinen wordt onderwijs aangeboden.

specialisatie Handels- en Ondernemingsrecht

Keuzeblokken kunnen volledig internationaal en Engelstalig ingevuld worden. .

Gezien de internationalisering van handel en bedrijfsleven, ligt het voor de hand dat in deze specialisatie het accent ligt op de Europese en internationale aspecten van het handels- en ondernemingsrecht. Naast de kernthema's van het vakgebied is er ook aandacht voor vraagstukken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

specialisatie Staats- en Bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht behoort tot de hoofdvakken van de opleiding Nederlands recht. Het staatsrecht is voornamelijk organisatierecht.). .

Centraal staat de relatie van de burger tot de overheid (denk aan onderwerpen als: het parlementair stelsel, wetgeving, decentralisatie en grondrechten).

Het bestuursrecht houdt zich bezig met de actieve bemoeienis van de overheid met allerlei facetten van het maatschappelijk leven (milieu, ruimtelijke ordening, onderwijs, openbare orde enz. In de eindfase van de studie is er veel aandacht voor de inter- en supranationalisering van het staats- en bestuursrecht.

specialisatie Strafrecht

In de specialisatie strafrecht komen thema's aan de orde als mensenrechten in strafrechtelijke procedures en nationale en internationale crimineelpolitieke ontwikkelingen. .

Bijzondere aandacht krijgt de positie van de verdediging en haar mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in het strafprocesrecht. Het accent op de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en de rechten van gedetineerden sluit hierbij aan.

specialisatie Vrij Programma

Als je geen gerichte keuze wilt maken voor een privaatrechtelijke, publiekrechtelijke of strafrechtelijke specialisatie kun je kiezen voor het vrije programma. .

De faculteit biedt een groot aantal keuzeblokken waaruit je naar eigen inzicht een programma kan samenstellen. Als enige voorwaarde in het vrije programma dien je een keuze te maken van minimaal 5 blokken uit de lijst van verplichte blokken die worden aangeboden binnen de andere vijf specialisaties van de master Nederlands Recht. De aangeboden keuzeblokken zijn zeer divers en sluiten veelal aan bij de onderzoeksprogramma's van de facultaire medewerkers.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 15 december 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13800
niet-EU/EER studenten : € 13800

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-handels-en-ondernemingsrecht/toelating-inschrijving
toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
WO mastertoelaatbaar
hbo bachelor*Met de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en de Hogeschool Zuyd (HJO) is een speciaal doorstroomprogramma afgesproken. Studenten die dat programma afgerond hebben, hoeven geen toelatingstoets te doen.
toelatingseisen

instaptoets
Toelatingstoets voor studenten met een andere opleiding dan WO Rechtsgeleerdheid of WO European Law School

taaltoets
Taaltoets Nederlands bij een niet-Nederlandse vooropleiding

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

198 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
71 eerstejaars gestart in 2018
68% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

UniPartners Maastricht
academisch adviesbureau

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/18 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/18 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/18 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/18 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/18 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/18 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/18 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/18 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.0
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.43.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlands Recht aan de Maastricht University is beoordeeld door 57 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden vinden werk in de meest uiteenlopende functies: bij juridische afdelingen van concerns en banken, als ambtenaar op ministeries, als jurist bij internationale organisaties, provincies, gemeenten en universiteiten, of bij de politie of het gevangeniswezen.

Omdat de combinatie van de bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Nederlands Recht je bijna in alle gevallen 'civiel effect' geeft, heb je de mogelijkheid een opleiding in de advocatuur of rechterlijke macht te volgen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Specialisatie Handels-en ondernemingsrecht:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-handels-en-ondernemingsrecht/jouw-toekomst
Specialisatie Privaatrecht:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-privaatrecht/jouw-toekomst
Specialisatie Staats-en Bestuursrecht:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-staats-en-bestuursrecht/jouw-toekomst
Specialisatie Strafrecht:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-strafrecht/jouw-toekomst
Vrij programma:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-vrij-programma-nl/jouw-toekomst

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Admissions Office Law

admissions offiver

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite