Deze opleiding

In de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging leer je wat verschillende forensische wetenschappen betekenen voor de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering.

open_in_newwebsite

locatieMaastricht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60171
numerus fixusnee
honoursnee
Wanneer je als jurist in de strafrechtspleging wilt gaan werken, is het van steeds groter belang dat je naast je juridische bagage ook beschikt over kennis van verschillende forensische disciplines. Het maakt daarbij geen verschil of je advocaat, officier van justitie, rechter of beleidsmedewerker wilt worden. In de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging leer je wat verschillende forensische wetenschappen betekenen voor de strafrechtelijke opsporing en bewijsvoering. Zo komen in de opleiding aan de orde:

  • Forensische psychologie
  • Forensische accountancy
  • Forensische geneeskunde

Een multidisciplinaire benadering van misdaad en strafrechtspleging staat centraal in deze master. Deze aanpak geeft je een beter begrip van en dieper inzicht in de strafrechtspleging. Je kijkt steeds vanuit een andere discipline naar criminaliteit en het verkrijgen van bewijs.

Deze opleiding wordt ook in het Engels aangeboden: Forensics, Criminology and Law:
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/ForensicsCriminologyAndLaw.htm
Master Forensica, Criminologie en Rechtspleging
Master Forensics, Criminology and Law

Waarom aan de Maastricht University?

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-forensica-criminologie-en-rechtspleging/waarom-deze-studie

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-forensica-criminologie-en-rechtspleging/vakken-curriculum
periode
Bewijs in strafzaken
Capita selecta criminologie
Criminalistiek
Forensische Psychopathologie
keuzeruimte
Master stage for. crim. en rechtspl (12)
Master stage for. crim. en rechtspl (6)
Master thesis
Rechtspsychologie en bewijs
keuzevak stage

tracks

track Forensics, Criminology and Law

Deze LLM wordt aangeboden in het Nederlands en het Engels.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, mondelinge presentatie, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 15 december 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 15 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13800
niet-EU/EER studenten : € 13800

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-forensica-criminologie-en-rechtspleging/toelating-inschrijving
toelaatbare profielen
WO bachelorBachelor Nederlands Recht/Fiscaal Recht/European Law School: Direct toelaatbaar
Bachelor European Studies/University College Maastricht/WO of HBO niet-recht: Toelatingstoets Nederlands recht, onderdeel strafrecht
WO mastertoelaatbaar
hbo bachelorToelatingstoets Nederlands recht, onderdeel strafrecht
toelatingseisen

instaptoets
Toelatingstoets Forensica, Criminologie en Rechtspleging
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculteiten/FdR/Doelgroep/AankomendeStudenten/Masteropleidingen/ForensicaCriminologieEnRechtspleging/ToelatingAanmelding.htm

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
308kamerhuur in Maastrichtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1176totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

68 studenten volgen deze opleiding
81% daarvan is vrouw
30 eerstejaars gestart in 2018
77% daarvan is vrouw
16600 studenten aan de Maastricht University
60% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Ouranos
studievereniging juridische faculteit

Op kamers in Maastricht

20231studenten studerend
9323studenten woonachtig   
€ 308gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
24 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud4.04.0
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Maastricht University is beoordeeld door 43 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-forensica-criminologie-en-rechtspleging/jouw-toekomst
Wanneer je de masteropleiding Forensica, Criminologie en Rechtspleging hebt afgerond, heb je veel carrièremogelijkheden. Je kunt terecht in de gebruikelijke juridische beroepen binnen de rechtspleging zoals de advocatuur, de rechterlijke macht of het Openbaar Ministerie. Maar deze opleiding biedt je ook arbeidsmogelijkheden bij opsporingsinstanties, psychiatrische diensten en ins

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Juristen met een master Forensica, Criminologie en Rechtspleging vinden veelal werk bij:
ministeries
gemeenten
politie
universiteit
hogeschool
openbaar ministerie
advocatenkantoor
reclassering

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen dual educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Admissions Office Law

Admissions officer

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite