Strafrecht

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Strafzaken staan dagelijks in de krant en vormen onderwerp van soms heftige discussie. Welk gedrag moet wel of niet worden bestraft, hoe zwaar moet de straf zijn etc.? Binnen juridische instituten als de rechterlijke macht en de advocatuur neemt het strafrecht een steeds bredere plaats in, maar ook bij andere instituties als gemeenten en maatschappelijke zorginstellingen en in beroepsgroepen als die van artsen en notarissen, speelt het strafrecht een steeds grotere rol. Kortom, het rechtsgebied

printprint

diplomaLLM Rechtsgeleerdheid
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Erasmus?

 • Een gedegen studie van het strafrecht en strafprocesrecht inclusief het sanctierecht, en van de toepassing en werking daarvan door de organen van de strafrechtspleging in de maatschappij.
 • Verdieping van het strafprocesrecht met het bewijsrecht als centraal thema.
 • Verdieping van het materiële strafrecht door middel van een aantal actuele thema's: (bijzondere vormen van) daderschap en aansprakelijkheid, bijzondere delicten (w.o. uitingsdelicten), strafbare feiten gepleegd door georganiseerd

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Blok 1:
Onderzoekspracticum verdiepend formeel strafrecht

Blok 2:
Veriepend materieel strafrecht
Theorie en geschiedenis van het hedendaagse strafrecht

Blok 3:
Sanctierecht

Blok 4:
Vrij keuzevak
Een vak naar keuze

Blok 5:
Internationaal en Europees strafrecht
Scriptie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in onder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

242 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
69% daarvan is vrouw
24451 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in

?studenten studerend
?studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
?gemiddelde kamerprijs
? m2gemiddelde kameroppervlak
?kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/18 Erasmus
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/18 Erasmus
Staats- en Bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/18 Erasmus
Privaatrecht en Aansprakelijkheid & Verzekering
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/18 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/18 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/18 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/18 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/18 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/18 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/18 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/18 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/18 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/18 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
14/18 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star Elsevier
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
140 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
15/18 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
16/18 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/18 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/18 Amsterdam VU
Transnational Legal Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.4
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten2.83.1
studielast3.52.9
studiebegeleiding3.22.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Strafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
UvAInternational Tax Law + aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.) (full-time)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • advocaat
 • advocaat-generaal
 • ambtelijk secretaris or
 • docent juridische dienstverlening
 • docent recht
 • griffier
 • inspecteur overheidsinstelling
 • juridisch, rechtskundig adviseur
 • jurist
 • officier van justitie
 • parketsecretaris
 • procureur-generaal
 • raadsheer
 • rechter
bron: UWV

Contact

Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.