Sociologie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je de samenleving leren begrijpen? Kies voor de master Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ontdek hoe steden knooppunten worden in een wereld waarin staten steeds minder domineren; leer hoe overheden omgaan met diversiteit en ongelijkheid; begrijp de impact van nieuwe technologieën op de organisatie van werk; analyseer de oorzaken en gevolgen van politieke fragmentatie.

De meest recente inzichten uit de sociologie worden toegepast en je krijgt les van inspirerende docenten die in hun vakgebied tot de top behoren.

Volg je liever een master in het Engels volgen? Dan kun je kiezen uit de volgende Engelstalige specialisaties:

 • Arbeid, Organisatie en Management
 • Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
 • Governance of Migration and Diversity
 • Social Inequalities
 • Politics & Society
 • Engaging Public Issues

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieRotterdam
diplomaMSc Sociologie
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66601
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Erasmus?

 • Het programma is gericht op actuele sociale vraagstukken en maatschappelijke verschijnselen.
 • Je leert hoe je theorieën kunt toepassen op de grote maatschappelijke vragen van vandaag.
 • Je verwerft de nieuwste inzichten uit de sociologie en aanverwante disciplines.
 • Je wordt aan het denken gezet en geïnspireerd door enthousiaste en gerenommeerde wetenschappers.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open Dag Rotterdam
Kies een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatieIf you're interested in understanding how algorithms can be racist, how your smartphone is a political object, or how climate change becomes an issue for a growing number of people, this Master's programme is for you. It deals with contemporary public issues such as racism, automation or global warming that mobilize people as publics to work towards change. Such issues are shaped far beyond the traditional domain of electoral politics and involve publics with different identities and interests, and with different ways of imagining the future.

The Engaging Public Issues Master's programme enables you to understand how public issues emerge. It provides you with the tools to navigate and broker complex issues, to develop your own engagement with them and to intervene in them.

During the programme, you get to work on issues you choose, and ask questions such as:

 • how are alternative futures imagined by climate activists, policy makers and professionals?
 • how does public mobilization around sexism or racism take shape?
 • how are public issues mediated through online platforms like Instagram, Twitter, or Facebook?
 • how does the 'smart city' change urban politics?

specialisatie Arbeid, Organisatie en Management

In de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Management leer je publieke en private organisaties vanuit een sociologische perspectieven te analyseren.

Wie het nieuws volgt, krijgt de indruk dat hedendaagse organisaties volop in beweging zijn en dat de organisatie van de arbeid sterk verandert. Kies je voor de specialisatie in Arbeid, Organisatie en Management dan verdiep je je in wat ook wel de 'Nieuwe Werelden van Werk' wordt genoemd. Hoe kunnen organisaties en overheden daar het beste sturing aan geven? Je verkrijgt een beter inzicht in bedrijven, netwerken en instituties, waardoor je uitstekend bent toegerust om organisaties te onderzoeken en om organisaties en overheden te adviseren op het gebied van werk en arbeidsmarkt.

In deze masterspecialisatie ontwikkel je grondige kennis van de sociaalwetenschappelijke benadering van publieke en private organisaties. Je benadert vraagstukken vanuit verschillende sociologische perspectieven: arbeids- en organisatiesociologie, beleidssociologie en familiesociologie. Op basis daarvan kun je tot een afgewogen oordeel komen over mogelijke oplossingen.

specialisatie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

In de masterspecialisatie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid leer je kansen en problemen van grote steden te analyseren.

De meerderheid van de wereldbevolking woont inmiddels in steden en de stedelijke bevolking neemt over de gehele wereld nog in omvang toe. Volg je de specialisatie Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid dan verdiep je je in twee centrale kenmerken van steden: de toenemende diversiteit van hun inwoners en de ongelijkheid van hun economieën. Je verkrijgt inzichten in de mogelijkheden en onmogelijkheden van stedelijk beleid en stedelijke vernieuwing in de breedste zin van het woord. Het programma bereid je voor op een carrière in het stedelijk beleid, stedelijk onderzoek en advies, en de wetenschap.

Je doet kennis op over de relevante theorieën over grootstedelijke vraagstukken. Je leert om zelfstandig stedelijke problemen te analyseren en daarover adviezen te geven en beleidssuggesties te ontwikkelen. Beleid wordt dan niet opgevat als een instrumentele aangelegenheid, maar als een sociale praktijk waarop ook kritisch gereflecteerd kan worden. Het gaat niet alleen om het opdoen van academische kennis. Er is ook ruime aandacht voor mogelijkheden en onmogelijkheden van interventiestrategieën bij stedelijk beleid.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

72 studenten volgen deze opleiding
64% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2018
?% daarvan is vrouw
24451 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/13 Erasmus
Sociologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/13 Erasmus
Sociology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/13 Rijksuniversiteit
Sociologie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
4/13 Rijksuniversiteit
Social Networks in a Sustainable Society
€ 303 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/13 Radboud Universiteit
Sociologie
star Keuzegids topopleiding 2015
Elsevier
Keuzegids topopleiding 2017
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/13 Utrecht
Contemporary Social Problems
€ 336 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/13 UvA
Urban Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/13 UvA
Comparative Organisation and Labour Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/13 UvA
Cultural Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/13 UvA
Migration and Ethnic Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/13 UvA
Sociology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/13 UvA
Gender, Sexuality and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/13 UvA
Social Problems and Social Policy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
38 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.73.7
docenten3.63.8
studiefaciliteiten2.93.2
studielast3.23.3
studiebegeleiding3.53.6

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 46 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master in Sociologie ben je in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen en op basis daarvan afgewogen beslissingen te maken voor mogelijke oplossingen. Bovendien besteedt de opleiding veel aandacht aan de gevolgen van maatschappelijke veranderingen voor overheidsbeleid; een gewild kennisterrein. Zo is er vraag naar beleidsgerichte sociologen bij de overheid, non-profit organisaties, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO godsdienst/levensbeschouwing full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educationalgeen aanvullende eisen
UvALerarenopleiding Godsdienst en levensbeschouwing part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • coördinator sociologisch onderzoek
 • directeur onderzoeksinstelling sociale wetenschappen
 • gedragswetenschapper
 • leidinggevende sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 • methodoloog
 • projectleider-coördinator sociaal-wetenschappelijk onderzoek
 • sociaal-wetenschappelijk onderzoeker
bron: CBS

Contact

Facultair Voorlichter

Sociologie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite