Rechtsgeleerdheid

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Vakmanschap is meesterschap, zeker als het om Rechtsgeleerdheid gaat. Je verdiept je kennis en bereidt je voor op de veelzijdige juridische praktijk. Je kiest de brede master of een specialisatie.

In de masterfase maak je in compacte werkgroepen kennis met de volle breedte van het vak. De intensieve interactie met docenten zorgt voor diepgang, actuele jurisprudentie zorgt voor aansluiting met de praktijk. Belangrijk zijn de bruggen die je slaat met sociale en economische wetenschappen: zo leer je de context waarbinnen de rechtsgeleerdheid functioneert kennen en begrijpen. Een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle uitoefening van je vak, na je afstuderen. De master scherpt ook je onderzoeksvaardigheden en je schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden aan. Die komen zeker van pas wanneer je als advocaat, rechter, officier van justitie, juridisch adviseur of als beleidsambtenaar aan de slag gaat.

De masteropleiding Rechtsgeleerdheid bestaat uit vijf varianten:
* Individuele variant
* Privaatrecht
* Staats- en bestuursrecht
* Strafrecht
* International and European Public Law
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieRotterdam
diplomaLLM Rechtsgeleerdheid
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60084
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Erasmus?

De interactie tussen academisch onderwijs en onderzoek zorgt in dit jaar voor reliëf, diepgang en aansluiting met de praktijk. Een erg actuele, levende en maatschappelijke studie; wat je bestudeert zie je dagelijks om je heen.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open Dag Rotterdam
Kies een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Rechtsgeleerdheid: Generalistische variant

Je weet precies wat je wil. Bent eigenzinnig, nieuwsgierig en een echte doorzetter. In deze master krijg je alle vrijheid om je persoonlijke interesse en juridisch beroepsperspectief te combineren.

Eigenzinnige juristen die weten wat ze willen, kiezen de Generalistische variant. Je verwerft een prima ontwikkeld analytisch inzicht en uitstekende argumentatieve en onderzoeksmatige vaardigheden. Studenten die deze mastervariant kiezen zijn nieuwsgierig, hebben doorzettingsvermogen en belangstelling voor abstracte vraagstukken.

Het masterprogramma Generalistische Variant kent de "Individuele variant".

specialisatie Privaatrecht

Privaatrecht is de mastervariant met het beste carrièreperspectief. Je leert kritisch te kijken naar de kennis die je hebt opgedaan en ontwikkelt vaardigheden die in de praktijk goed van pas komen.

In de mastervariant Privaatrecht staat de dynamiek van het privaatrecht centraal. Uitgangspunt is het Burgerlijk Wetboek, maar daarnaast wordt ruimschoots aandacht
besteed aan de ontwikkelingen in de doctrine en jurisprudentie die tot ons huidige recht hebben geleid en aan actuele onderwerpen.

specialisatie Staats- en Bestuursrecht

.

Hoe wordt de relatie tussen burgers en hun overheid geregeld? Welke rol speelt de EU in die relatie? Een master voor wie alles wil weten van de (inter)nationale wetten en regels voor landen en burgers.De mastervariant Staats- en bestuursrecht leidt juristen op met specifieke kennis van het nationale institutionele recht en de rechtsverhoudingen tussen overheid en
burger én tussen nationale overheidsinstellingen, handelingen van de overheid
en het stelsel van rechtsbescherming tegen deze overheidshandelingen. Bijzondere aandacht is er voor het recht van de Europese Unie en het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens.

specialisatie Strafrecht

Met een kwalitatief sterk programma word je uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de grote vragen van het strafrecht.

De master onderscheidt zich door de ruime aandacht voor het strafrechtelijke beleid en de strafrechtspraktijk.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. Tijdens de werkgroepen wordt met kleine groepen gewerkt aan de toepassing van de kennis opgedaan tijdens de hoorcolleges.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 11600
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2078
instellingstarief : € 11900

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

242 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
13 eerstejaars gestart in 2017
69% daarvan is vrouw
24451 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/20 Erasmus
Rechtsgeleerdheid
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/20 Erasmus
Laws
€ 342 gemiddelde kamerhuur
13 eerstejaars
69% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/20 Erasmus
Privaatrecht en Aansprakelijkheid & Verzekering
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/20 Erasmus
Strafrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/20 Erasmus
Staats- en Bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/20 Universiteit Leiden
Staats- en bestuursrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/20 Universiteit Leiden
Public International Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/20 Universiteit Leiden
Arbeidsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/20 Universiteit Leiden
European Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/20 Universiteit Leiden
Encyclopedie en filosofie van het recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/20 Universiteit Leiden
Ondernemingsrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/20 Universiteit Leiden
Financieel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/20 Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
14/20 Universiteit Leiden
Straf- en strafprocesrecht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/20 Universiteit Leiden
Civiel recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
147 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/20 Tilburg University
Rechtsgeleerdheid
star Elsevier
Elsevier
Keuzegids beste opleiding 2017  1e
Elsevier
€ 253 gemiddelde kamerhuur
140 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
17/20 Amsterdam VU
Rechtsgeleerdheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
18/20 Amsterdam VU
International Technology Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/20 Amsterdam VU
International Migration and Refugee Law
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/20 Amsterdam VU
Transnational Legal Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.4
inhoud3.93.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten2.83.1
studielast3.52.9
studiebegeleiding3.22.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 58 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenInternational Civil and Commercial Law (Advanced LL.M.)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
UvAInternational Tax Law + aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic International Law (Advanced LL.M.) (full-time)+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • advocaat
 • advocaat-generaal
 • ambtelijk secretaris or
 • docent juridische dienstverlening
 • docent recht
 • griffier
 • inspecteur overheidsinstelling
 • juridisch, rechtskundig adviseur
 • jurist
 • officier van justitie
 • parketsecretaris
 • procureur-generaal
 • raadsheer
 • rechter
bron: UWV

Contact

Instroomcoordinator

Instroomcoordinator Rechtsgeleerdheid

E: masterinstroom@law.eur.nl
T: +31104081111
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite