Psychologie

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt jou één van de beste masteropleidingen Psychologie van Nederland.

Tijdens de master ga jij, samen met onze experts, de uitdaging aan om complexe psychologische vraagstukken te analyseren, te onderzoeken en op te lossen. De master is erg breed en kent verschillende specialisaties. Zo kun jij jouw kennis verdiepen ten aanzien van diagnostiek en behandeling van kinderen, adolescenten en volwassen. Of ga je liever aan de slag met vraagstukken over motivatie op de werkvloer, leren, presteren en het brein? Deze master leid je op tot een professional met de nadruk op toegepaste psychologie. Afgestudeerden hebben een streepje voor door hun goede theoretische basis en uitstekende onderzoeks- en praktijkvaardigheden.

Deze opleiding biedt de volgende specialisaties:
 • Brein en Cognitie
 • Klinische Psychologie
 • Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
 • Positieve Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Psychologie van Leren en Presteren (ook in deeltijd)

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieRotterdam
diplomaMSc Psychology
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66604
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Erasmus?

 • Een intensieve opleiding met nadruk op toegepaste psychologie.
 • Actief onderwijs door middel van probleemgestuurd onderwijs, waarbij je in kleine groepen werkt aan het oplossen van psychologische vraagstukken.
 • Ruime aandacht voor het ontwikkelen van professionele vaardigen door het volgen van practica en de mogelijkheid om stage te lopen.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open Dag Rotterdam
Kies een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.
Master Open Dag Rotterdam
Kies een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Positieve Arbeids- en Organisatiepsychologie

Hoe krijg je de juiste persoon op de juiste werkplek? Hoe houd je medewerkers betrokken en gemotiveerd? Als jij deze vragen wilt beantwoorden, is dit Masterprogramma geschikt voor jou.

Een grondige kennismaking met theorieën over attitudes, werkmotivatie, gedrag in groepen en de 'fit' tussen individu en organisatie. Je leert werkattitudes en karakteristieken van teams in kaart te brengen en voert een empirisch onderzoek uit. Een praktijkstage is optioneel.

Het programma is opgezet volgens de principes van probleemgestuurd onderwijs. Zo leer je de kennis en inzichten die je opdoet direct in realistische praktijksituaties toe te passen.

Daarnaast komen in verschillende practica vaardigheden zoals conflicthantering en mediation aan bod. Daarmee ontwikkel je je tot een waardevolle professional die aan de slag kan in het bedrijfsleven of bij een adviesbureau. Je kunt dit programma ook in het Engels volgen.

specialisatie Brein en cognitie

Aandacht, waarnemen, taal, geheugen, kennis, motivatie en emotie. Dit zijn de onderwerpen die in dit programma aan de orde komen. Een grensverleggende opleiding voor onderzoekende geesten.

Het menselijk brein heeft een immense capaciteit om informatie te verwerken. Een belangrijke vraag hierbij is: op welke manier zijn de verschillende hersenstructuren betrokken bij het verwerken en weergeven van emoties, acties, taal en concepten? Deze vraag kun je alleen succesvol beantwoorden door een biologische en cognitieve benadering van hersenfuncties. In een unieke en actieve leeromgeving, verwerf je theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die je in staat stellen vragen te onderzoeken met betrekking tot cognitie, taal, emotie en de hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen. Naast dynamische probleemgestuurde groepsdiscussies, zijn er practica en onderzoeksprojecten.

specialisatie Klinische Psychologie

Deze master is geschikt voor iedereen die wil weten waar psychopathologie bij volwassenen vandaan komt en hoe dit het beste behandeld kan worden.

In deze specialisatie ligt de nadruk op complexe vormen van psychopathologie en staat de wetenschappelijke benadering centraal. Binnen een grootstedelijke context, zoals de Randstad, lopen vaak veel problemen door elkaar: psychopathologie, criminaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. Dit zijn precies de onderwerpen die in deze specialisatie aan bod komen.

Binnen elk onderdeel van deze master sta je stil bij de onderzoeksmethoden die binnen dit vakgebied gebruikt worden om abnormaal gedrag, het ontstaan en de behandeling ervan te bestuderen. Je krijgt de aanzet tot het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk van diagnostiek en behandeling. Daarnaast besteden we in deze master ook veel aandacht aan het verwerven van therapeutische vaardigheden die relevant zijn in het werkveld van de klinisch psycholoog. Hierbij kan je denken aan behandelvormen zoals relatietherapie, gedragstherapie en cognitieve therapie. In het tweede deel van het studiejaar krijg je de mogelijkheid om een praktijkstage te doen.

specialisatie Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie

In deze master leer je over psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Waar gaat het mis in de normale ontwikkeling en waarom?

In deze specialisatie analyseer je de ontwikkeling van (neuro)cognitieve en (sociaal)emotionele functies bij kinderen en adolescenten. Je staat stil bij factoren die ervoor zorgen dat normaal gedrag bij kinderen op een bepaald moment in de ontwikkeling zodanig ontspoort, dat er sprake is van psychopathologie. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan diagnostiek en behandeling van deze problematiek, waarbij sterk de nadruk ligt op het gebruik van wetenschappelijk inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische praktijk.

Uiteraard schenken we ook aandacht aan het verwerven van praktische vaardigheden die relevant zijn in het werkveld van de klinisch psycholoog, zoals diagnostiek bij kinderen en jeugdigen en behandeling door cognitieve en gedragstherapie. In het tweede deel van het studiejaar krijg je de mogelijkheid om een praktijkstage doen. Op die manier doe je praktijkervaring op in bijvoorbeeld het werkveld van de Geestelijke Gezondheidszorg of in de schoolcontext.

specialisatie Psychologie van Leren en Presteren

Deze masterspecialisatie is bestemd voor iedereen die begrijpt dat goed kunnen leren en presteren niet vanzelfsprekend is, maar wel essentieel om een rol te kunnen spelen in onze complexe samenleving.

Het programma biedt een integrale aanpak van actuele vraagstukken op het gebied van leren en presteren. Wat moet iemand doen en laten om een expert te worden in een bepaald domein? Op welke wijze kan het beste onderwijs worden geven aan hoogbegaafde leerlingen? Hoe kun je de computer of het internet gebruiken bij het leren van een vreemde taal? Deze specialisatie is een toegepaste opleiding waarin veel gebruik wordt gemaakt van de inzichten uit de cognitieve-, sociale psychologie en onderwijswetenschappen.

In deze masterspecialisatie wordt niet alleen gekeken naar hoe de omgeving waarin wordt geleerd zo goed mogelijk kan worden vormgegeven, maar ook naar wat een individu moet doen om zich optimaal te ontwikkelen.

Onderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
In de Master in Psychologie wordt er gewerkt met Probleemgestuurd Onderwijs (PGO), waarbij je in kleine groepjes van ongeveer tien studenten aan psychologische problemen werkt. Naast de onderwijsgroepen volg je hoorcolleges en doe je ervaring op met het werk van de psycholoog binnen verschillende practica en het vaardigheidonderwijs.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juli 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 11500
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 11600

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
23228 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
49% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/28 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/28 Erasmus
Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/28 Universiteit Leiden
Methodology and Statistics in
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/28 Universiteit Leiden
Health and Medical
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/28 Universiteit Leiden
Social and Organisational
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/28 Universiteit Leiden
Child and Adolescent
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/28 Universiteit Leiden
Economic and Consumer
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/28 Universiteit Leiden
School
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/28 Universiteit Leiden
Clinical
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/28 Universiteit Leiden
Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/28 Universiteit Leiden
Applied Cognitive
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/28 Universiteit Leiden
Clinical Neuropsychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/28 Universiteit Leiden
Occupational Health
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/28 Maastricht University
Psychology
€ 308 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/28 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/28 Utrecht
Toegepaste cognitieve psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/28 Utrecht
Neuropsychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/28 Utrecht
Social, Health and Organisational Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/28 Utrecht
Clinical Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/28 UvA
Sport- en prestatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/28 UvA
Behavioural Data Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/28 UvA
Brain and Cognition in Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/28 UvA
Cultural
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/28 UvA
Training & Development
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/28 UvA
Coaching en vitaliteit in organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/28 UvA
Human Resource & Career Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
27/28 UvA
Consultancy en organisatieontwikkeling
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
28/28 UvA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4
inhoud3.7
docenten4.1
studiefaciliteiten3.7
studielast3.7
studiebegeleiding3.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 117 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • arbeids- en organisatiepsycholoog
 • docent psychologie
 • eerstelijnspsycholoog
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • hoogleraar arbeidswetenschappen
 • hoogleraar psychologie
 • kinder- en jeugdpsycholoog
 • klinisch psycholoog
 • neuropsycholoog
 • psychotherapeut
 • seksuoloog
 • universitair (hoofd)docent arbeidswetenschappen
 • universitair (hoofd)docent psychologie
 • wetenschappelijk onderzoeker arbeidswetenschappen
 • wetenschappelijk onderzoeker psychologie
bron: UWV

Contact

Facultaire Voorlichting

Psychologie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite