Filosofie van een Wetenschapsgebied

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Als je graag analyseert, redeneert en een brede interesse hebt, is dit een goede master voor je. Je verheldert maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit je kennis van de filosofie.

Deze master is voor studenten die voorbij de grenzen van hun vakgebied durven te kijken. De kritische reflectie die studenten van dit programma wordt bijgebracht leidt tot uiteenlopende vragen over de hoofdstudie. Hoe en waarom zijn de verschillende vakwetenschappen ontstaan, waardoor kenmerkt zich hun beoefening, hoe hebben zij zich ontwikkeld? Methodologische kwesties sluiten direct daar bij aan. Waarop zijn de claims op (ware) kennis van de diverse wetenschappen gebaseerd?

Voorts is er aandacht voor reflectie op beroepspraktijk en de relatie tussen vakwetenschap en samenleving.

Je kunt kiezen voor de specialisaties Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen of Filosofie van de Geesteswetenschappen. Je combineert deze tweejarige master met een master van je hoofdvakstudie, bijvoorbeeld economie. Naast de cursussen uit je vakstudie verdiep je je in de filosofie van het betreffende wetenschapsgebied en schrijf je een masterthesis.
open_in_newwebsite

printprint

locatieRotterdam
diplomaMA Filosofie
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60823
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Erasmus?

Je verdiept je in de systematische wijsbegeerte en haar geschiedenis. We dagen je uit om door te denken, verder te zoeken, creatief te zijn en 'onorthodoxe' richtingen te kiezen. Je toetst je antwoorden aan de actualiteit. Dat maakt de maatschappelijke relevantie van filosofische vraagstukken helder.

Open dagen en meeloopdagen

Master Open Dag Rotterdam
Kies een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.
Master Open Dag Rotterdam
Kies een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en maak je ambities waar.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Filosofie van de Geesteswetenschappen

Staat in de geesteswetenschappen de mens of de cultuur centraal? In de master Filosofie van de Geesteswetenschappen reflecteer je op hoe mensen deze wetenschappen bedrijven: vroeger en nu.

Studenten die zich in de bachelorfase hebben gespecialiseerd in de Filosofie van de Historische en Kunstwetenschappen aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit kunnen zich in de masterfase verdiepen in de Filosofie van de Geesteswetenschappen.

In de laatste fase van je opleiding voltooi je de master van je hoofdstudie (bijvoorbeeld geschiedenis), maar geef je deze studie een extra academische dimensie door deze te combineren met de tweejarige master Filosofie van de Geesteswetenschappen.

Denk door en ontdek de belangrijkste stromingen in de geesteswetenschappen, analyseer de ontwikkeling van het begrip 'cultuur' en vind antwoord op o.a. de vraag of de huiver van de wetenschap voor cultuurkritiek terecht is.

specialisatie Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Economie, psychologie, bedrijfskunde... Hoe komt het dat er zoveel verschillende vakwetenschappen zijn? Ontdek het in de master Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Studenten die zich in de bachelorfase hebben gespecialiseerd in de Filosofie van de Economie, van Beleid & Management, van Recht of van de Sociale Wetenschap aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit kunnen zich in de masterfase verdiepen in de Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

In de laatste fase van je opleiding voltooi je de master van je hoofdstudie (bijvoorbeeld psychologie), maar geef je deze studie een extra academische dimensie door deze te combineren met de tweejarige master Filosofie van de Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Denk door, analyseer en reflecteer op vragen zoals: 'Hoe hebben de verschillende vakwetenschappen zich ontwikkeld?' en 'Hoe zien de vakwetenschappen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid'?

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De master Filosofie van een Wetenschapsgebied is een kleinschalige opleiding. In hoorcolleges en werkgroepen heb je nauw contact met docenten en medestudenten en is er ruimte voor discussie. Het schrijven van essays voer je individueel uit. De nderwijscoordinator zorgt dat je met een aangepast rooster deze master goed met je master uit je hoofdstudie kunt combineren.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 augustus 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
wettelijk tarief : € 2060

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
24451 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
50% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/21 Erasmus
Filosofie van een Wetenschapsgebied
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/21 Universiteit Leiden
Philosophy of Law
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/21 Universiteit Leiden
Philosophy (of a Specific Discipline)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/21 Universiteit Leiden
Philosophy of Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/21 Universiteit Leiden
Philosophy of Political Science
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/21 Universiteit Leiden
Philosophy of Natural Sciences
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/21 Universiteit Leiden
Philosophy of Humanities
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/21 Rijksuniversiteit
Filosofie van een bepaald wetenschapsgebied
star NVAO
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de rechtswetenschap
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de godsdienstwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de gedragswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de natuur- en levenswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de cultuurwetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/21 Radboud Universiteit
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de politicologie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de bedrijfswetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/21 Radboud Universiteit
Filosofie van de geschiedenis
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/21 UvA
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/21 Amsterdam VU
Philosophy (2 years)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/21 Amsterdam VU
Philosophy: Specialization Philosophy, Bioethics and Health
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/21 Amsterdam VU
Philosophy of Neuroscience
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar in VHO in Filosofie (Educatieve postmaster) educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • hoogleraar filosofie
  • universitair (hoofd)docent filosofie
  • wetenschappelijk onderzoeker filosofie
bron: UWV

Contact

Studievoorlichter Fwb

Studievoorlichter FW

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite