Deze opleiding

Achter ieder misdrijf schuilt een verhaal. Als criminoloog ben jij in staat de grote lijn te zien, afgewogen analyses te maken en professionals te adviseren.

Je verdiept de kennis op het terrein van de criminologie die je in de bachelor hebt opgedaan. Vervolgens pas je die toe op de terreinen veiligheid, criminaliteit en criminaliteitsbeleid. Je kennis en vermogen de relevante achtergronden in beeld te brengen maakt je analyses en inventarisaties waardevol voor overheden en andere partijen.

De opleiding biedt je diverse stagemogelijkheden. Daarnaast zijn er interessante uitwisselingsprogramma's met het buitenland. Je hebt de keuze uit twee profielen:

 • Jeugdcriminologie: opgroeien in de stad
 • Corporate and Organised Crime: Bedrijfsleven, misdaadondernemers en toezicht
 • Globaliseringen de impact op criminaliteit en veiligheid in steden;
open_in_newwebsite

printprint

locatieRotterdam
diplomaMSc Criminologie
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66469
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Erasmus?

Wij bieden:

 • aandacht voor de dynamiek tussen de ontwikkeling en reactie op verschillende vormen van criminaliteit;
 • een op het profiel toegesneden juridisch vak en een sociaalwetenschappelijk vak;
 • goede stagemogelijkheden.
 • mogelijkheid tot deelname aan uitwisselingsprogramma's met het buitenland.
 • ontwikkeling tot een toponderzoeker, een interdisciplinaire bruggenbouwer.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
De gebruikte onderwijsvormen zijn hoorcolleges en werkgroepen. U sluit de master Criminologie af met het schrijven van een masterscriptie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 11900

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

66 studenten volgen deze opleiding
68% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
24451 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
50% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Erasmus
Criminologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Utrecht
Global Criminology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.9
studiefaciliteiten2.83.3
studielast3.03.4
studiebegeleiding3.13.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 26 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
UvALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • hoogleraar rechtswetenschappen
 • universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
 • wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
bron: UWV

Contact

Mastercoordinator

Mastercoordintor Criminologie

E: vanswaaningen@law.eur.nl
T: +3110 408 1505
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite