1/3 UU
Management van Publieke Vraagstukken
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
- Geaccrediteerde masteropleiding
  • Specialisatie non-profit sector
  • Combinatie wetenschap en praktijk
  • Kennisuitwisseling diverse sectoren, ook via intervisie
2/3 UU
Bestuur en beleid voor professionals
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
Geaccrediteerde masteropleiding; kleinschalig, maximaal 22 deelnemers, combinatie wetenschap en praktijk; kennisuitwisseling diverse sectoren; multidisciplinariteit; gedurende 24 maanden met dezelfde groepssamenstelling; De programmacoördinator geeft sturing aan de koppeling van de praktijk van bestuur en beleid aan academische competenties. Bovendien bewaakt hij het individuele leerproces en het groepsproces.
3/3 UU
Organisatie, cultuur en management
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
- kleinschaligheid van de groep maximaal 22 deelnemers
  • interactief onderwijs gedurende 24 maanden met dezelfde groep.
  • professionals met verantwoordelijkheid strategisch beleidsadvies.
  • ruime werkervaring kunnen koppelen aan het bestuderen van fundamentele theoretische vragen en deze verbinden aan praktische- en academische kennis op gebied van Bestuur en Organisatie.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Universiteit Utrecht
uit verschillende organisaties met een publieke functie over de masteropleiding organisatie, communicatie en management. "Ik heb anders leren kijken. Met meer afstand en vanuit verschillende invalshoeken."

"Het begrip van theoretische concepten en perspectieven op organisaties en de maatschaplij heb ik me met name eigen gemaakt door deze toe te passen op de eigen organisatie...
Ik ben wel in staat beter en breder te analyseren en ben me voor eeuwig bewust van context, cultuur en macht." "Het reflexieve karakter van de opleiding is bijzonder waardevol en een onontbeerlijke voorwaarde voor een goed leerproces." "De opleiding heeft mijn kijk op het werk en de wijze waarop ik in het leven sta beïnvloedt. Dat had ik nooit verwacht maar ben daar heel gelukkig mee." "De opzet van de cursus en met name de mogelijkheid om door middel van interviews met personen op de werkvloer verbinding te leggen met de literatuur leverde voor mij een hoog rendement op."


lees verder ...
Universiteit Utrecht
, destijds werkzaam als adviseur van het bestuur van het Catharina ziekenhuis in eindhoven, nu als adviseur werkzaam bij BMC ( groot adviesbureau in de publieke sector).

“tijdens de opleiding een flinke dosis theorie en kennis te verstouwen; opvallend hoe alles nu nog dagelijks in de praktijk op z'n plaats valt...
Kortom: een enorme luxe om zo met de materie bezig te kunnen zijn.”


lees verder ...
oud student
Universiteit Utrecht
"de opzet van de cursus en met name de mogelijkheid om door middel van interviews met personen op de werkvloer verbinding te leggen met de literatuur leverde voor mij een hoog rendement op."