1/4 UvA
Lerarenopleiding Algemene economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
2/4 UvA
Lerarenopleiding Algemene economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/4 UvA
Lerarenopleiding Algemene economie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
4/4 Tilburg University
Leraar VHO Algemene Economie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
De lerarenopleiding werkt vanaf het begin samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Het voordeel daarvan is dat er voldoende goede opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, op door de NVAO geaccrediteerde scholen voor voortgezet onderwijs (Academische Opleidings Scholen).
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.