Deze opleiding

Steeds meer mensen met een hbo-opleiding en enkele jaren werkervaring kiezen voor een vervolgopleiding.

Carrièreperspectieven zijn hierbij een sterke drijfveer, maar ook verdieping en actualisering van kennis speelt een grote rol. Kennisvernieuwing en flexibilisering zijn in de hedendaagse maatschappij nu eenmaal van groot belang. Speciaal voor IT-professionals biedt NHL Hogeschool in samenwerking met de Open Universiteit de master Business Process Management & IT aan.

De interdisciplinaire masteropleiding Business Proces Management & IT biedt u cursussen op het gebied van bedrijfsprocesmanagement en IT-management. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat tot het geven van beargumenteerd advies en het opzetten en uitvoeren van een onderzoek, gericht op het oplossen van een concreet probleem op het snijvlak van bedrijfsproces- en IT-management.

In de analyse van de situatie maakt u op wetenschappelijk verantwoorde wijze gebruik van uw verworven theoretische kennis en inzicht. Uw analyse zorgt voor de onderbouwing en argumentatie van uw oplossingen voor het probleem.
open_in_newwebsite

printprint

locatieLeeuwarden
diplomaM
typeregulier, 0 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar deeltijd
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De opleiding start met een algemeen schakelprogramma: de pre-master. U krijgt vaardigheden aangereikt om op universitair niveau te studeren. Denk aan modules op het gebied van onderzoek, observeren en rapporteren.

Daarna volgt u verdiepende onderdelen. De inhoud van de master is verdeeld in drie blokken: integratie, verbetering en implementatie.
Bij integratie besteedt u o.a. aandacht aan de informatie- en procesarchitectuur en volgt u het practicum ict-management audit.
2e jaar De docenten zijn dankzij hun achtergrond in staat om theoretische concepten en structuren helder uiteen te zetten, verbanden te leggen met uw eigen werkpraktijk en u te begeleiden bij het aanleren van praktische vaardigheden. De meeste studenten brengen veel werkervaring mee. De inbreng vanuit de groep verlevendigt de opleiding. U ontwikkelt bovendien een duurzaam netwerk.
3e jaar In het afstudeertraject kiest u een afstudeerkring rond één specifiek thema. U voert een wetenschappelijk onderzoek uit en levert daarmee een bijdrage aan de groei van de wetenschappelijke kennis. Vaak levert dit een nieuwe kijk op de problemen in uw werkomgeving op. Afstudeerkringen kennen een aantal bijeenkomsten en de leden houden contact langs digitale weg. U maakt uw scriptie in een van de 'communities' van de Open Universiteit, waarin ook het onderzoek van de docenten is ondergebracht.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
0kamerhuur in Leeuwardenonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 868totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in
?% daarvan is vrouw
12043 studenten aan de NHL Hogeschool
48% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Leeuwarden

23096studenten studerend
6895studenten woonachtig   
gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
? m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

Contact

Studieadviescentrum (Study Advice Centre)
E: studieadvies@nhl.nl
T: 058 251 1888
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite