zoeken
Matching aan de Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht Matching
Studiekeuzecheck: matching bij Tilburg University
UvA Matching
Studiekeuze/matching Maastricht University

Universiteit van Amsterdam

Een juiste studiekeuze vergroot de kans dat je straks succesvol bent in je studie. Daarom is UvA Matching een essentieel onderdeel van de inschrijving voor een bacheloropleiding. Je maakt kennis met de opleiding en het onderwijs, nog voordat je echt gaat studeren, en test op die manier je studiekeuze. Na je inschrijving via Studielink ontvang je vanzelf een e-mail om je aan te melden voor UvA Matching. Deelname aan UvA Matching is verplicht!

opleidingen met studiekeuzecheck

Bij UvA Matching neem je een of een aantal dagen deel aan het onderwijs bij de door jou gekozen bacheloropleiding. Er wordt getoetst of de studie echt bij je past en of je voldoende motivatie en studievaardigheden bezit om in september 2014 te starten.

Op het programma:
  • Je volgt college(s) aan de UvA
  • Je bestudeert de lesstof
  • Je maakt een toets


Rijksuniversiteit Groningen

Tilburg University

Voor alle bacheloropleidingen, met uitzondering van een aantal opleidingen waarvoor een selectieprocedure geldt, biedt Tilburg University 'matching' aan. Matching is de stap die volgt nadat je je voor een of meer bacheloropleidingen hebt aangemeld in Studielink.

opleidingen met studiekeuzecheck

Matching houdt in dat wij samen met jou gaan kijken in hoeverre de door jou gekozen opleiding past bij wat je wilt en kunt. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld middels een gesprek, een test of een studie-activiteit (bijvoorbeeld het bijwonen van een college). Welke matchingsactiviteiten er precies worden aangeboden, verschilt per bacheloropleiding.
Na afloop van de matchingsactiviteiten ontvang je een advies en soms een rapport. Op basis daarvan beoordeel je zelf of de opleiding voor jou geschikt is of niet.
Heb je na het doorlopen van matching het gevoel dat de studie die je hebt gekozen toch niet goed bij je past? Je hebt dan gelukkig de mogelijkheid om je studiekeuze te wijzigen.

Matching is niet hetzelfde als selectie.
Matching is bedoeld om jou te helpen om zelf te beoordelen of een bepaalde studie bij je past. Na afloop van matching is de keuze aan jou: blijf je bij je studiekeuze, of kies je voor een andere opleiding? Bij selectie is de keuze niet aan jou, maar bepaalt de universiteit of je tot de opleiding van je keuze wordt toegelaten.


Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Universiteit Leiden

Nadat je je voor een studie hebt aangemeld in Studielink, ontvang je van de Universiteit Leiden vanaf 1 maart de Studiekeuzecheck. We willen graag dat je zo succesvol mogelijk studeert. Om je daarbij goed te kunnen begeleiden, vragen we je om de Studiekeuzecheck in te vullen.

opleidingen met studiekeuzecheck

Heb je een goed beeld van de eisen die de studie straks aan je stelt? Om een goede start te kunnen maken in het eerste jaar van je studie, is het belangrijk dat je je verwachtingen checkt. In de Studiekeuzecheck staan allerlei vragen over je vooropleiding, je redenen om voor je studie te kiezen, over de dingen die je aantrekken (of juist niet) in het studentenleven en over hoe je denkt over je eigen mogelijkheden. Je antwoorden op deze vragen worden gematcht met de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven.
Een realistisch beeld is voor jou zelf nodig om je opleiding straks tot een succes te maken. Verder gebruiken wij je antwoorden om je bij je studie te begeleiden. Uiteraard worden je persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld.

Gesprek met de opleiding
Als je de vragenlijst hebt ingevuld, krijg je geautomatiseerd (per mail), een terugkoppeling waarin een deel van jouw antwoorden naast je verwachtingen van de opleiding worden gezet. Sommige opleidingen nodigen je uit voor een gesprek voordat je begint met de opleiding of aan het begin van je studie. Dat gesprek wordt dan aan de hand van de vragenlijst gevoerd en gaat over je kansen op studiesucces en hoe je die kunt verhogen.


Radboud Universiteit Nijmegen

De studiekeuzecheck biedt je de mogelijkheid, nog ruim vóór de start van de bacheloropleiding, te reflecteren op je gemaakte studiekeuze. Na aanmelding bij Studielink krijgen alle aanstaande studenten van de Radboud Universiteit een digitale vragenlijst voorgelegd.

opleidingen met studiekeuzecheck

Op basis hiervan wordt een beperkt aantal aanstaande studenten door de opleiding uitgenodigd voor een gesprek. Als je wordt uitgenodigd voor een gesprek, dan ga je samen met de opleiding na of je verwachtingen van de opleiding realistisch zijn.

Als je na dit gesprek je keuze wil heroverwegen, dan kun je begeleiding krijgen van het Studiekeuze- en loopbaancentrum van de Radboud Universiteit. De studiekeuzecheck biedt je op deze wijze ondersteuning bij het maken van de juiste studiekeuze en een voorspoedig studiesucces.


Maastricht University

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Eindhoven

Het maken van een weloverwogen studiekeuze is heel belangrijk. Het vergroot namelijk de kans op studiesucces. Een eerste stap heb je zelf al op het vwo gezet door het kiezen van een vervolgopleiding. Op de TU/e helpen we je door samen met je te kijken of die vervolgopleiding goed bij je past. Dat doen we met een verplichte studiekeuzecheck.

opleidingen met studiekeuzecheck

Na je aanmelding bij Studielink krijg je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Deze bestaat uit een (online) vragenlijst, een representatieve onderwijservaring (zoals een proefcollege) en een gesprek met een coach van je vervolgopleiding. Op basis hiervan krijg je een studiekeuzeadvies. Zo weet je of de studie die je hebt gekozen bij je past. De studiekeuzecheck kun je beschouwen als het startpunt van jouw studieloopbaan bij de TU/e.

Voor wie?
De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aankomende eerstejaarsstudenten (in de bacheloropleidingen) met een Nederlandse vooropleiding.


Rijksuniversiteit Groningen

Technische Universiteit Delft

Rond 1 mei ontvangen alle aanmelders een online vragenlijst van de TU Delft, die ingevuld moet worden en teruggemaild. Rond eind mei ontvangen alle aanmelders feedback.

opleidingen met studiekeuzecheck

Afhankelijk van die feedback en de opleiding zal de aanmelder in juni een uitnodiging ontvangen voor een Studiekeuzecheck op de opleiding. Hoe deze activiteit er precies uitziet, is per opleiding verschillend. Er kunnen proefcolleges worden aangeboden, (groeps)gesprekken met oudejaars studenten of workshops. Doel van deze activiteit is om een weloverwogen definitieve keuze te maken.


Wageningen University

Voor 1 mei moet je een definitieve keuze voor een opleiding hebben gemaakt. Wij bieden tegelijkertijd een extra matchingsactiviteit aan die jou de gelegenheid biedt om je keuze te checken. Deze online matching is verplicht voor elke bachelor studiekiezer uit Nederland die in Wageningen een opleiding wil volgen.

opleidingen met studiekeuzecheck

Iedereen die zich via Studielink aanmeldt voor een bacheloropleiding bij Wageningen University is verplicht om een online matching vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst verschilt per opleiding en matcht jouw motivatie met de aard en inhoud van de opleiding.
Om aan de online matching deel te kunnen nemen moet je naast de inschrijving via Studielink ook een open dag of meeloopdag hebben bezocht. De ervaring leert dat je dan het beste weet waar je voor kiest.


Erasmus Universiteit Rotterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Naast het oriënteren op de website, het bezoeken van voorlichtingsdagen en verdiepende activiteiten, helpt VU Matching je met het maken van een goede keuze. Door te checken of je de juiste keuze hebt gemaakt, vergroot je de kans om uiteindelijk je opleiding succesvol te doorlopen.

opleidingen met studiekeuzecheckUniversiteit Utrecht

Kom je studeren aan de Universiteit Utrecht? Dan start je inschrijving in de meeste gevallen met een matchingstraject. Zo kun je samen met de opleiding ontdekken of de studie echt bij jou past. Hiermee vergroot je de kans dat je de studie succesvol afrondt.

opleidingen met studiekeuzecheck

Matching is een onderdeel van je inschrijving en vindt plaats na de oriëntatiefase. Het matchingstraject begint met het invullen van het matchingsformulier. Daarna maak je via écht onderwijs zoals een werkcollege of een practicum voor de start uitgebreid kennis met het studeren bij de opleiding van je keuze. Zie ook de veelgestelde vragen over matching.

Wat levert het je op?
Je gaat bij matching net als in het echt vooral zelf aan de slag. Je bestudeert zelfstandig de leerstof. Tijdens de matching werk je aan een opdracht of maak je een toets over wat je bestudeerd hebt. Je krijgt hierdoor een realistisch beeld van je studie. Ook krijg je feedback op je studie-aanpak en praten we met je over je motivatie. Maar vooral krijg jij de gelegenheid de studie van je keuze goed te onderzoeken. Zo kun jij samen met de opleiding nagaan of de studie bij jou past.


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda

!Vanaf 2014 is de studiekeuzecheck een verplicht onderdeel van de inschrijving voor een bacheloropleiding.


De studiekeuzecheck is een advies van de opleiding waarbij je wilt inschrijven. De opleiding geeft een advies af. In dat advies staat in hoeverre de opleiding inschat dat jouw wensen en capaciteiten aansluiten bij de opleiding.
Bij de meeste opleidingen heeft de studiekeuzecheck de vorm van een vragenlijst en/of een studiekeuzegesprek.