zoeken
X

Studiefinanciering wordt door studenten zelf vaak "stufi" genoemd. Het is de toelage die je van de overheid krijgt om je studie te bekostingen. Hoe hoog de toelage is hangt af van hoeveel je ouders verdienen, of je uitwonend of thuiswonend bent en hoe lang je al studeert.

De studiefinanciering is opgebouwd uit:
  1. De basisbeurs
    Is hoger indien je uitwonend bent.
  2. Aanvullende beurs
    Heb je recht op indien je ouder onder een bepaalde inkomensgrens vallen
  3. Rentedragende lening
    Een lening die je altijd terug moet betalen, maar wel een lage rente heeft.
  4. Collegegeld krediet
    Een extra leen-mogelijkheid om collegegeld te kunnen betalen.
  5. OV-Studentenkaart

Studie kiezen Aanmelden Studeren Na de studie
Verschil hbo / w.o.
Numerus Fixus Lotingstudies
Lerarenopleidingen Kopopleidingen
voltijd opleidingen deeltijd opleidingen duale opleidingen
Kamer zoeken
Matching
Studielink Introductietijd
Op kamers wonen
Bindend studieadvies Studiepunten Nominaal studeren
OV-studentenkaart
Studiefinanciering Studielening Wat kost studeren Kosten tweede studie Wettelijk tarief
Studie en handicap
Baankansen
Studieschuld
Doorstuderen titel & diploma